Uniwersytet Warszawski - strona 740

Cooley-grupy pierwotne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1239

J. Mucha: Cooley - Grupy pierwotne Charakterystyka zażyłe obcowanie i współdziałanie (twarzą w twarz) stapianie się osobowości (indywidualności → my) rywalizacja wewnątrz grupy podporządkowana wspólnym interesom Podstawowe grupy pierwo...

Dyfuzja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1113

R. Linton, Dyfuzja -dyfuzja to przenoszenie elementów kultury z jednego społeczeństwa do drugiego -konkretna kultura ukierunkowuje i ogranicza wysiłki wynalazcy → w ramach każdego społeczeństwa lub spójnej grupy jest mało wynalazków → szybki rozwój kultury ludzkiej zawdzięczamy zdolności społeczeń...

Globalizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1309

A. Bógdał-Brzezińska, M.F. Gawrycki „Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie” Globalizacja traktowana jest jako: tendencja w polityce zagranicznej (rozwój państwa na płaszczyźnie geograficznej tendencja rozwoju stosunków międzynarodowych, które osiągają ogólnoświatowy poz...

Grupy społeczne-opracowanie - Podstawowe cechy grupy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

GRUPY SPOŁECZNE ZBIÓR SPOŁECZNY - ogół ludzi posiadających jakąś wspólną cechę, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadane cechy. Zbiory wyróżnia się na podstawie kategorii społecznych np.: cech somatycznych (wygląd) zawodu wieku płc...

Grupy społeczne i ich typologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

GRUPY SPOŁECZNE I ICH TYPOLOGIA J. Szczepański -,,Elementarne pojęcia socjologii'' Zbiór społeczny -ogół ludzi posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora bez ze względu czy ludzie ci wiedzą o posiadaniu tej cechy. Kategorie społeczne-cechy ważne dla życia społecznego za pomoc...

Harris-Matka krowa, Potlacz

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

M. Harris, Matka krowa, Potlacz -materializm kulturowy: wytwory i kształt kultury są uzależnione od czynników geograficznych, społecznych, politycznych, wbrew twierdzeniom R. Benedi...

J. Błuszkowski-Stereotypy narodowe w świadomości Polaków

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1190

J. Błuszkowski „Stereotypy narodowe w świadomości Polaków” Rozdział IV Założenia, problemy i metoda badania stereotypów narodowych Istnieje państwo bez narodu i naród bez państwa. Państwo i naród są jednak blisko ze sobą związane. Gdy granice władzy politycznej pokrywają się z granicami narodowym...

Jednostka jako istota społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

Michał Wójciak Piotr Zając Jednostka jako istota społeczna W lekturze „Człowiek istota społeczna” E. Aronson prezentuje różne modele postępowania i postrzegania świata przez ludzi. Jednym z nich jest pogląd J. Benthama a mianowicie „rachunek szczęścia” czyli decyzja co jest dobre a co złe. Jego t...

Klasy, stany, partie-Max Weber

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1344

Temat 8. STRUKTURA SPOŁECZNA - lektura 3. Max Weber „Klasy, stany, partie - podział władzy w obrębie wspólnoty” Sposób, w jaki w danej społeczności rozdziela się „godność” społeczną między typowe grupy w niej uczestniczące, będziemy nazywać „ładem społecznym”. Do ładu prawnego ma się on podobnie j...

Konspekt-Socjologia wychowania wybrane elementy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889

Magda Karkowska „Socjologia wychowania wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna” Socjalizacja - proces poprzedzający i zapoczątkowujący wychowanie jako świadome, kształtujące oddziaływanie na osobowość jednostki Edukacja - (wg Z. Kwiecińskiego ) pojęcie najszersze, obejmujące ...