Uniwersytet Warszawski - strona 738

Ekonomia historyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

HSE: definicja rynku - oznacza najczęściej miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji. 1. rynek - w ekonomii, abstrakcyjne pojęcie określające miejsce dokonywania transakcji 2. rynek - w urbanistyce, miejsce handlu miejskiego, obecnie często główny plac miejski ...

Historia społeczna europy - konspekt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1932

Skrócony opis przedmiotu Historia społeczna Europy XIX - XX wiek. Zagadnienia warunkujące postęp, czynniki zmieniające środowisko społeczne Europejczyków, wpływ zmieniających się postaw społeczeństwa na życie społeczne , zmieniające się ...

Historia władzy w europie-notatki z wykładów

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

HSE: definicja rynku - oznacza najczęściej miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji. 1. rynek - w ekonomii, abstrakcyjne pojęcie określające miejsce dokonywania transakcji 2. rynek - w urbanistyce, miejsce handlu miejskiego, obecnie często główny plac miejski ...

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY 1929-33 Największa depresja ekonomiczna zapoczątkowana w USA, która później rozprzestrzeniła się na wszystkie kraje - z wyjątkiem ZSRR oraz objęła wszystkie dziedziny gospodarki. Zjawisko to zostało zapoczątkowane w felerny ...

Kryzys kubański 1962-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

Kryzys kubański 1962: * blokada morska wyspy 22.10.1962; Amerykanie w celu powstrzymania ZSRR * 16.10.1964 - Chruszczow zrezygnował z funkcji premiera i I sekretarza PLAN GWIEZDNYCH WOJEN - plan budowy systemu obrony przed rakietami balis...

Historia społeczna Europy-program przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2079

Warszawa, 2012.10.01. RAMOWY PROGRAM PRZEDMIOTU Przedmiot: Historia społeczna Europy Rodzaj studiów: Dzienne i Wieczorowe Licencjackie Studia Europeistyki Forma zajęć: ćwiczenia (30 godz.) Forma zaliczenia: zaliczenie bez oceny na po...

Historia społeczna europy-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

1. państwa założycielskie EWWiS EWWiS - Wspólnota została powołana w Traktacie Paryskim, (18 kwietnia 1951) podpisanym przez 6 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy; 2. państwa posiadające broń jądrowa przed 1970 4...

Historia społeczna europy-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

1. Wymień zasady zachowania co do Niemiec ["4-D"]: demilitaryzacja, demonopolizacja, denazyfikacja, demokratyzacja 2. Wymień 5 sekretarzy ONZ: Ban Ki-Mun, Kofi Annan, Boutros Bo...

Historia społeczna europy-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 497

1. Wymień zasady zachowania co do Niemiec ["4-D"]: demilitaryzacja, demonopolizacja, denazyfikacja, demokratyzacja 2. Wymień 5 sekretarzy ONZ: Ban Ki-Mun, Kofi Annan, Boutros Bo...

Historia społeczna europy-pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Otwarte: 1. cztery cechy liberalizmu, 2. trzy rodzaje pieniędzy międzynarodowych, 3. trzy org terrorystyczne działające od 1960 r., 4. sposoby gospodarowania przez wielką własność w XIX w. (słowo w słowo :/) 5. pięć państw powstałych w latach 1850- 1910 6. siedem orientacji politycznych w XIX w. 7. ...