Uniwersytet Warszawski - strona 736

Kształtowanie się systemu parlamentarno-gabinetowego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

Kształtowanie się systemu parlamentarno - gabinetowego w Wielkiej Brytanii Przejmowanie pełni władzy wykonawczej przez rząd Od czasów średniowiecza władza wykonawcza należała do króla→ jedyny uprawniony do podejmowania decyzji; wadca wykonywał ją z pomocą urzędników dworskich (pełnili funkcje dorad...

Monarchia absolutna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 840

Przesłanki ukształtowania się monarchii absolutnej - temat 7 Ogólny kryzys monarchii stanowej w Europie Zachodniej, w wyniku zmian gospodarczych i wojen (np. wojny stuletniej) za...

Monarchia patrymonialna i stanowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2408

Monarchia patrymonialna Typ monarchii gdzie władca traktował państwo jako swoją własność ( patrymonium to ojcowizna. ) Władca dysponował państwem jako swoim prywatnym majątkiem - przykłady: Traktat w Verdun 843 r czy testament Krzywoustego. Najstarszym państwem patrymonialnym jest państwo franków j...

Historia władzy w europie-notatki

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

„XX wiek… trzy światy”       kapitalistyczny „pierwszy świat”-     w 1983 r. kraje te wytworzyły 63% światowego PKB, a liczba ich mieszkańców stanowiła 15% populacji świata;       komunistyczny „drugi świat”-     w 1983 r. kraje te wytworzyły 19% światowego PKB, a liczba mieszkańców stanowiła ...

Nowożytny konstytucjonalizm-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1456

19. Źródła doktrynalne nowożytnego konstytucjonalizmu Przede wszystkim teorie umowy społecznej (T. Hobbes J. Locke J.J. Rousseau) -umowa, jaką zawarli pomiędzy sobą członkowie społeczeństwa, by określić zasady funkcjonowania grupy, prawa jednostek, uprawnienia władcy -samoistne źródło, podstawa do...

Sejmiki szlacheckie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1190

13. Sejmiki szlacheckie (ziemskie, wojewódzkie i prowincjonalne). na podstawie “historia państwa i prawa polskiego” Juliusza Bardacha, PWN 1987 Słowem wstępu, w XVI wieku w ramach administracji państwowej, a właściwie królewskiej, współistniały sobie

Państwo autorytarne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

PAŃSTWO AUTORYTARNE - CECHY I SYSTEM WŁADZY: (rządy: obecnie - Saddama Husajna w Iraku kiedyś - gen. Franco w Hiszpanii, prezydenta Perona w Argentynie, gen.Pinocheta w Chile) System władzy: władza sprawowana przez jednostkę lub nieliczną...

Państwo demokratyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Temat: nr. 34 .Państwo demokratyczne - zasady i system władzy Państwo demokratyczne - państwo konstytucyjne, państwo prawa, które realizuje zasady: suwerenności narodu, pluralizmu, oraz trójpodziału władz. Zasady państwa demokr...

Państwo liberalno-demokratyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc

Państwo szczepowe i monarchia patrymonialna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2226

Państwo szczepowe i monarchia patrymonialna Państwa szczepowe: - pierwsze państwa germańskie - było raczej personalne niżeli terytorialne - były to szczepy, ponieważ narazie zalążki państw a nie państwa w pełni wykształone - nie miały choćby własnego terytorium, bo było to ludy wędrowne - nie ...