Uniwersytet Warszawski - strona 735

Demokracja szlachecka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia władzy w Europie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1855

Demokracja szlachecka i oligarchia magnacka w Polsce. Demokracja szlachecka to system polityczny Rzeczypospolitej, powstał w XV wieku, ale największy rozkwit osiągnał w XVI wieku. Przetrwał do wieku XVIII kiedy to Rosja, Prusy, Austri...

Ewolucja systemu II RP-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

37. Ewolucja systemu politycznego II Rzeczypospolitej. Ewolucja systemu politycznego - 4 etapy: Listopad 1918 - marzec 1921 Mała Konstytucja z 20 II 1919 Marzec 1921 - maj 1926 Konstytucja marcowa 17 III 1921 Zamach majowy 12 V 1926 Maj 1926 - kwiecień 1935

Ewolucja systemu politycznego II RP-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1498

37. Ewolucja systemu politycznego II Rzeczypospolitej. Ewolucja systemu politycznego - 4 etapy: 1) Listopad 1918 - marzec 1921 Mała Konstytucja z 20 II 1919 2) Marzec 1921 - maj 1926 Konstytucja marcowa 17 III 1921 Zamach majowy ...

Historia władzy w europie-informacje wstępne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

Egzamin zerowy - 2 czerwca 2011, 18.00. 2/3 obecności na wykładzie. Historia władzy w Europie - zagadnienia egzaminacyjne. Zjawisko władzy, władza polityczna i państwowa. Państwo, jego istota i funkcje. Formy państwowe w dziejach (od antyku po współczesność). Państwo szczepowe i

Konstytucja 3 Maja 1791 r-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1050

Konstytucja 3 Maja 1791 r. Został opracowana przez Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Ignacego Potockiego w wielkiej tajemnicy. Projekt aktu został podłożony podczas przerwy wielkanocnej, przez co tylko 1/3 posłów była wte...

Konstytucja angielska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Anglia nie posiada konstytucji w sensie formalnym. Funkcjonowanie jej instytucji reguluje wiele ustaw uchwalonych w ciągu wieków. Kilka z tych ustaw traktowanych jest w sposób szczególny. Są to niektóre postanowienia Wielkiej Karty Wolności (1215), Petycja Praw (1628), Ustawy z 1641r.,

Konstytucja kwietniowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2163

39. konstytucja kwietniowa Geneza Prace nad konstytucją kwietniową rozpoczęły się już w 1928 roku, jednak dopiero w 1930 roku działania zostały zintensyfikowane - wtedy BBWR dysponował w sejmie już większością głosów. Miała być ona...

KONSTYTUCJA USA 1787-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia władzy w Europie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1827

KONSTYTUCJA USA 1787 - ZASADY I SYSTEM WŁADZY Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki - pierwsza na świecie konstytucja, ratyfikowana przez specjalne konwencje w 1787 roku w każdym z 13 stanów. Wchodząc w życie 4 marca 17...

Kryzys Rzeczpospolitej i jej reformy w latach 1764-75-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1239

Kryzys Rzeczpospolitej i jej reformy w latach 1764-1775 Kryzys Rzeczpospolitej Rzeczpospolita zaczęła upadać już wiele lat przed XVIII w. kiedy zmarł Zygmunt August. Ostatni król z dynastii Jagiellonów. W XVIII wieku największe straty dla Polski, przyniosły rządy dynastii saskich Wettinów. Unia pe...