Uniwersytet Warszawski - strona 730

Timor Wschodni-referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 546

Kamila Chmielewska gr.I ( wieczorowa) Referat na podstawie artykułu Łukasza Bonczola „Timor Wschodni- trudna niepodległości” Timor Wschodni jest to państwo położone na wyspie Timor w

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1477

EKONOMIA, I ROK EUROPEISTYKA WDiNP. 2004/05 made by cindirella I. WPROWADZIENIE DO EKONOMII Definicje: Ekonomia jest nauką i procesach gospodarczych. Stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami, czyli prawa ekonomiczne. Ekonomia opisuje sposoby zachowania się ludzi w ...

Polska droga do kapitalizmu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

POLSKA DROGA DO KAPITALIZMU Przełom 1989 r.: konieczność przejścia od scentralizowanej gosp. planistycznej do gosp. rynkowej; Społ. akceptacja tego celu; spór wokół dróg jego osiągnięcia, modeli kapitalizmu, priorytetów i tempa przemian; Specyfika polskiej drogi: „stabilizacja przed prywatyzacją” ...

Prawo podaży i popytu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

PRAWO PODAŻY I POPYTU Ogólne pojęcie rynku Prawo podaży i popytu (ppip) działa na rynku. Aby wytworzone towary i usługi dotarły do konsumenta, muszą przejść przez proces wymiany towarowej. Wymiana - to całokształt aktów kupna - sprzedaży zachodzących na rynku. Obejmuje zagadnienia: handlu, pienią...

Teoria pieniądza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

TEORIA PIENIĄDZA Istota pieniądza - jest to zjawisko społ.; przyjmuje różne formy. Pieniądzem (P) jest to wszystko, co jest ogólnie akceptowane jako śr. płatniczy. W swej genezie P jest towarem. Towary posiadają właściwość wymienialności; wart. towaru b. trudno zmierzyć np. godzinami pracy na ich ...

Ekonomia-Tematy testów

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

TESTY WYBORU - Podstawy ekonomii Redakcja naukowa: Roman Milewski Tematy testów: Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii Współczesne systemy społeczno-gospodarcze Główne nurty współczesnej ekonomii Rynek, popyt, podaż Podstawy teorii wyboru konsumenta Podstawy teorii przedsiębiorstwa Rynki ...

Ekonomia-Test 1

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 679

TEST 1 1. Ekonomia zajmuje się: a) wszelkimi działaniami ludzi, b) głównie związkami między polityką a gospodarką, c) przede wszystkim gospodarczą działalnością ludzi, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre. 2. Zasoby gospodarcze to: a) tylko zasoby naturalne, b) tylko zasoby będące wyni...

Ekonomia- Test 2

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

TEST 2 1. W krajach wysoko rozwiniętych nie występuje obecnie: a) własność kapitalistyczna, b) praca najemna, c) własność spółdzielcza, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Dominacja własności prywatnej w krajach wysoko rozwiniętych oznacza dziś zazwyczaj: a) zanik własności p...

Ekonomia-Test 4

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3570

TEST 4 1. Pozioma krzywa popytu oznacza, że popyt jest , podczas gdy pionowa oznacza, że popyt jest : a) doskonale elastyczny, sztywny, b) elastyczny, nie elastyczny, c) sztywny, doskonale elastyczny, d) nieelastyczny, elastyczny. 2. Konsumenci kupują 2000 ton pomidorów po cenie 5 zł za kilog...

Ekonomia-test 5

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2331

TEST 5 1. Konsument dysponuje dochodem D = 8 zł, cena dobra X wynosi cx = 1 zł, a cena dobra Y wynosi cy= 0,5 zł. Która z następujących kombinacji dóbr leży na linii budżetu konsumenta: a) 6X i 4Y, b) 5X i 5Y, c) 4X i 2Y, d) 3X i 6Y. 2. Istotę pierwszego