Uniwersytet Warszawski - strona 73

Jean Jacques Rousseau - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) zło cywilizacji Rousseau, opisując negatywny wpływ cywilizacji na człowieka, dokonał uogólnienia własnych doświadczeń paryskich. Posunął się do tego, że winą za ten stan rzeczy obarczył rozwój nauk i...

John Locke - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 686

John Locke ( 1 632 - 1704 ) angielski myśliciel, filozof, lekarz, politolog i naukowiec, ojciec empiryzmu i podstawowych zasad teoretycznych demokracji istnieje ogólna wiedza wrodzona zasady abstrakcyjne poprzedzają wiedzę konkretną i ją umożliwiają nie ma żadnych wrodzonych zasad ani idei, wszy...

John Locke - omówienie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

John Locke (1632 - 1704) angielski myśliciel, filozof, lekarz, politolog i naukowiec, ojciec empiryzmu i podstawowych zasad teoretycznych demokracji istnieje ogólna wiedza wrodzona zasady abstrakcyjne poprzedzają wiedzę konkretną i ją umożliwiają nie ma żadnych wrodzonych zasad ani idei, wszystk...

Immanuel Kant - „Uzasadnienie metafizyki moralności”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2072

Immanuel Kant - „Uzasadnienie metafizyki moralności” rozum i wola Filozofia dzieli się na aprioryczną i empiryczną. Filozofia empiryczna to fizyka oraz etyka, pojęta jako praktyczna antropologia. Na filozofię aprioryczną składa się logika or...

Immanuel Kant - „Krytyka czystego rozumu”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1169

Immanuel Kant - „Krytyka czystego rozumu” przedmowy do wydań A i B W przedmowach do kolejnych wydań „Krytyki” porusza Kant kilka ważkich kwestii, spośród których zasadniczą ...

Kartezjusz - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1057

Kartezjusz (1596 - 1650) filozof i matematyk francuski, autor „Medytacji o pierwszej filozofii” i „Rozprawy o metodzie właściw...

Meister Eckhart - „Kazania”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

Meister Eckhart - „Kazania” (2, 12, 16b, 21, 40) Kazania Eckharta wygłaszane były w języku narodowym (niemieckim) w bardzo różnych kręgach, przy czym ich stopień trudności jest podobny i nie był dostosowywany do stopnia wtajemniczenia filozoficznego słuchaczy. W kazaniach wyraźnie zaznaczony był śr...

Soren Kierkegaard - „Bojaźń i drżenie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 714

Soren Kierkegaard - „Bojaźń i drżenie” Z historii Abrahama wyprowadza Kierkegaard dialektyczne konsekwencje i wyraża je w formie problematów. Pragnie w ten sposób wykazać, jak wielkim paradoksem jest wiara. czy może istnieć teleologiczne zawieszenie ety ki? Paradoks wiary polega na tym, że jednost...

Koniec okresu patrystyki łacińskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Koniec okresu patrystyki łacińskiej Boecjusz (V/VI wiek) O ile Pseudo-Dionizy przyczynił się do nasycenia filozofii wczesnego średniowiecza elementami zapożyczonymi ze spekulacji neoplatońskiej, o tyle Boecjusz przekazał wczesnym autorom średni...

Koniec okresu patrystyki greckiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Koniec okresu patrystyki greckiej Dionizy Pseudo-Areopagita Kolekcja traktatów teologicznych, zwana Corpus Areopagiticum , stanowi jedno z głównych źródeł myśli średniowiecznej i ma znaczenie o wiele większe niż wszystkie greckie pisma teologic...