Uniwersytet Warszawski - strona 724

Państwa unitarne i federalne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2632

Marcin Jeżewski EUROPEISTYKA PAŃSTWA UNITARNE I FEDERALNE. KONFEDERACJE. - charakterystyka i przykłady państw unitarnych Państwo unitarne — forma państwa najbardziej powszechna we współczesnym świecie, charakteryzująca się wewnętrzną jednolitoś...

Funkcje nauki o polityce-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Te 1. Funkcje nauki o polityce (państwie) funkcja opisowa- wymaga pewnej systematyzacji i wyważenia ( scenograf sprawozdania) funkcja wyjaśniająca- odwołując się do wiedzy z historii i kultury wyjaśnia powiązania między przyczyną a skutkiem funkcja prognozująca (przewidywania)- opiera się na pewn...

Nauka o państwie i prawie-zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

ZAGADNIENIANIA NOP 1. Funkcje nauki o polityce. funkcja opisowa (deskryptywna) - opisuje zjawiska polityczne, porządkuje zagadnienia. funkcja wyjaśniająca (eksploracyjna) - daje odpowiedzi na pytania: dlaczego dane zjawisko czy proces zaistniało, wskazuje na związki przyczynowo - skutkowe. funkcja...

Forma państwa-opracowanie - TYP PAŃSTWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 623

V - FORMA PAŃSTWA. KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘCIA TYP PAŃSTWA. Forma państwa - to posób sprawowania władzy oraz organizowania życia politycznego i społecznego w państwie. Forme państa charakteryzuje się ze względu na: *formę rządów struktura najwyższych organów państwowych, ich wzajemne relacje i spos...

Myśl polityczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

RYS HISTORYCZNY - MYŚL POLITYCZNA Starożytna Grecja Demokryt - polityka jako sztuka rządzenia - dla ludzi o głębokiej wiedzy - zwolennik demokracji Platon - sprawowanie władzy przez silną jednostkę (tyrania) - w społeczeństwie istnieją konflikty - można je zlikwidować tylko za pomocą autoryte...

Geneza i istota państwa-opracowanie - Platon

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

II i III - GENEZA I ISTOTA PAŃSTWA Państwo - to trwała wspólnota ludzi zamieszkujących okreslone terytorium oraz poddana władzy zwierzchniej. Grecja - polis(miasto) Rzym - civitas(gmina pełnoprawnych obywateli), res publica(wspólnota członków gminy),imperium, lud(populus, gens) Średniowiecze - re...

Koncepcja istoty państwa według Arystotelesa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512

Konspekt referatu p.t. „Koncepcja istoty państwa według Arystotelesa” Wstęp Krótko o genezie pojęcia „państwo”. Definicja państwa Cechy Państwa: Wspólnota ludzi służąca ogólnemu dobru Scala jednostki, rodziny i grupy społeczne Jest największą i najlepszą wspólnotą Składa się z równych obywatel...

Istota państwa-referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1904

Witam wszystkich, zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią, chciałabym wygłosić referat na temat istoty państwa. Koncepcją którą omówię będzie teoria wspólnego dobra Arystotelesa. Tak jak i wiele zagadnień, europejska koncepcja państwa ma swoje korzenie w

Metody badawcze i postanowienie UNESCO-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

NAUKA O PAŃSTWIE I POLITYCE - METODY BADAWCZE I POSTANOWIENIE UNESCO Metoda badawcza to najogólniej rzecz ujmując zbiór zasad i sposobów dociekań, zbierania danych (można to robić poprzez obserwacje, wywiady, ankiety, gromadzenie wypowiedzi osobistych czy też dokumentów), a następnie ich opracowywa...

Państwo a Naród-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 511

Państwo a Naród Naród, utworzona w procesie historycznym trwała wspólnota ludzi, która powstała w wyniku współżycia jednostek, rodzin i grup w określonych warunkach przyrodniczo-biologicznych oraz ukształtowała rozumiane przez siebie i ...