Uniwersytet Warszawski - strona 723

Forma państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 833

Forma państwa. Kontrowersje wokół pojęcia typu państwa Pojęcie formy państwa generalnie przez formę państwa można rozumie przede wszystkim sposób zorganizowania naczelnych organów państwa, ich kompetencje oraz wzajemne zależności polityczne i prawne, następnie sposób wyznaczania stosunku organów ...

Forma rządów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

Forma rządów Forma państwa= 1)forma rządów, 2) reżim polityczny, 3) ustrój terytorialny. Adam Łopatka- „forma rządów to ogół organów naczelnych państwa i stosunki między nimi”. ...

Formy państwowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

Formy państwowe: unitarne - wszystkie jednostki administracyjne są ściśle podporządkowane głównemu ośrodkowi władzy; jednorodny system prawodawczy, wykonawczy i sądowniczy; w państwach unitarnych scentralizowanych instytucje i organy regionalne pełnią powołani przez władze urzędnicy (Holandia), a w...

Funkcje państwa-opracowanie - podmiotowe i systemowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1344

Emilia Teofilak FUNKCJE PAŃSTWA Działalność państwa w określonym wymiarze życia społeczeństwa, określa się mianem funkcji państwa. Termin funkcja państwa jest rozumiany w doktrynie w sensie: podmiotowym i systemowym. Podmiotowe rozumienie funkcji państwa utożsamia funkcję z ogółem różnych działań ...

Geneza państwa, Engels-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

Justyna Tucholska GENEZA PAŃSTWA TEORIA ROZPADU WSPÓLNOT LUDZKICH Fryderyk Engels - twórca teorii - Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, 1884 r. Główną inspiracją stały się badania empiryczne amerykańskich etnografów nad społeczeństwami pierwotnymi Teoria ma nierozerwalny związek...

Geneza i istota państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 427
Wyświetleń: 756

Geneza i istota państwa B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce Starożytność Arystoteles (384 - 322 r. p.n.e.); urodził się w trackiej Stagirze jako syn nadwornego lekarza macedońskiego monarchy; w roku 367 powiększył grono uczniów Platona i przez dwadzieścia lat st...

Geneza i powstanie państwa wg Marksa i Engelsa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1428

Marta Kaniasta Geneza i istota państwa wg Marksa i Engelsa Karol Marks Urodził się w 1818 r. w Trewirze, w Nadrenii. Jego ojciec był prawnikiem, zwolennikiem i propagatorem ideałów filozofii oświeceniowej. Marks studiował prawo i filozofię. W 1844 r. podejmuje współpracę z Engelsem, w rezultacie k...

Historia praw człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

Historia praw człowieka Prawa i wolności człowieka Prawa człowieka to współcześnie jedno z podstawowych pojęć używanych w życiu społecznym i politycznym. Termin prawo ma w języku polskim wiele znaczeń. Kierując się tematem niniejszego opracowania biorę pod uwagę dwa znaczenia. Prawo to: „ogół prze...

Koncepcja polityczności Carla Schmitta-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2982

Ewelina Banasiak PODSTAWOWE KATEGORIE NAUKI O POLITYCE KONCEPCJA POLITYCZNOŚCI CARLA SCHMITTA Carl Schmitt - prawnik niemiecki; specjalista w dziedzinie nauk o państwie i prawie międzynarodowym, teoretyk państwa autorytarnego; profesor uniwersyt...

Forma rządów- modele i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Katarzyna Malinowska Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych: Katedra Europeistyki 1 rok studiów niestacjonarnych, gr. 1 Temat referatu: Forma rządów- modele i przykłady 1) Forma rządów- definicja 2)Republika a) Arystokratycz...