Uniwersytet Warszawski - strona 72

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - „Filozofia dziejów"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1232

Georg Wilhelm Friedrich Hegel - „Filozofia dziejów” (wstęp) Dzieje powszechne są w istocie według Hegla procesem rozwoju świadomości wolności Ducha. Sama wolność polega na upodmiotowieniu, czyli uświadomieniu sobie swojej świ...

Henri Bergson - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1610

Henri Bergson ( 18 59 - 1941 ) wg Bergsona życie jest ciągłym procesem twórczym, napędzanych przez życiowy pęd, który ciągle się rozwija i różnicuje w nowe formy podział wiedzy wiedza potoczna, praktyczna - używana do rozwiązywania codzien...

Henri Bergson - omówienie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Henri Bergson (1859 - 1941 ) wg Bergsona życie jest ciągłym procesem twórczym, napędzanych przez życiowy pęd, który ciągle się rozwija i różnicuje w nowe formy podział wiedzy wiedza potoczna, praktyczna - używana do rozwiązywania codzienn...

Heraklit z Efezu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1057

Heraklit z Efezu ( V - IV w. p.n.e.) nosił przydomek „ciemny”, gdyż jego poglądy bez jasności misteriów nie mogły być zrozumiałe według niego arche to ogień ogień symbolizuje przemianę i nieustanny ruch nie ma nic stałego, wszystko znajduje si...

Hobbes leviathan - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 819

Thomas Hobbes - „Lewiatan” W swoim wstępie do dzieła wskazuje Hobbes na fakt, że człowiek, we wszystkim, co robi, naśladuje dzieła Boga. Kreacja ludzka (na przykład to, co nazywamy mianem „sztuki”) jest wzorowana na kreacji boskiej. Najdoskonalszym dziełem Stwórcy jest sam człowiek. Ludzie postanow...

David Hume - „Badania dotyczące rozumu ludzkiego”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1491

David Hume - „Badania dotyczące rozumu ludzkiego” metoda przedsięwzięcia kartograficznego Hume prowadził badania nad ludzką naturą - miały one obejmować logikę (utożsamioną z epistemologią), etykę, estetykę, politykę. Filozofia ta została w ...

Pseudo-Dionizy Areopagita - „Imiona Boskie”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1442

Pseudo-Dionizy Areopagita - „Imiona Boskie” Jako neoplatonika, Pseudo-Dionizego interesowało przede wszystkim zagadnienie Boga i jego stosunku do świata. Rozważał je na płaszczyźnie poznawczej, stawiając pytanie, w jaki sposób człowiek może poznawać Boga. W tym kontekście w traktacie „ De Divinis N...

Immanuel Kant - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1225

Immanuel Kant ( 1724 - 1 804 ) filozof niemiecki, profesor matematyki i logiki teoria poznania poznawalne są jedynie zjawiska (fenomeny), a nie „rzeczy same w sobie” (noumeny) tylko zjawiska stanowią podmiot racjonalnej wiedzy naukowej, p...

Immanuel Kant - omówienie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Immanuel Kant (1724 - 1804) filozof niemiecki, profesor matematyki i logiki teoria poznania poznawalne są jedynie zjawiska (fenomeny), a nie „rzeczy same w sobie” (noumeny) tylko zjawiska stanowią podmiot racjonalnej wiedzy naukowej, podc...

Jan Scott Eriugena - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Jan Scott Eriugena ( 810 - 877 ) filozof, teolog, lekarz i poeta, osoba świecka, pochodził z Irlandii teologia apohetyczna - Boga nie da się poznać, przeciwieństwo teologii katechetycznej, głoszącej, że Boga da się ogarnąć rozumem filozofia bytu - trzy rodzaje bytów Bóg „Jest tym ponad tym co j...