Uniwersytet Warszawski - strona 716

Zagadnienia egzaminacyjne - Ekonomia

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Łukasiewicz
  • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

Zagadnienia egzaminacyjne z Ekonomii (wykłady - 2 semestry) I Pojęcia podstawowe: ekonomia, sądy pozytywne i sądy normatywne, mikroekonomia i makroekonomia, dobra, dobra wolne i dobra rzadkie, czynniki produkcji: praca, ziemia, kapitał, procesy gospodarcze, podmioty gospodarcze, własność i ...

Południowi sąsiedzi Polski-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Łukasz Zamęcki
  • Polska w Europie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1785

POŁUDNIOWI SĄSIEDZI POLSKI - 15.10 CZECHY Republika czeska 1918 r. - Czecho-Słowacja powstaje jako niepodległe państwo Okres międzywojenny - brak autorytaryzmu - silniejsze tradycje demokratyczne niż w wielu innych państwach regionu - stabilność państwa wynikająca m.in autorytetu prezydenta T...

Polska w Europie-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Łukasz Zamęcki
  • Polska w Europie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

Polska w Europie Państwo pierwszych Piastów słowiańszczyzna wyodrębniła się dość późno, około V w. n.e. Późniejsze ruchy ludnościowe hamowały rozwój regionu, który nabrał przyspieszenia dopiero około VIIIw. X wiek - ekspansja Polan spowodowana rozwojem społecznym Więzi między mieszkańcami Polski...

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Łukasz Zamęcki
  • Polska w Europie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W POLSCE  Na płaszczyźnie wieków zmiana postrzegania czym jest społeczeństwo obywatelskie  Ojcem idei był Arystoteles  John Locke i Adam Smith (podział pracy kształtował społeczeństwo)  Hegel (3 elementy syste...

Rozpad Jugosławii i jego następstwa-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Alicja Curanovic
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2247

Rozpad Jugosławii i jego następstwa Mihajić, Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa Wzywania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Upadek bloku socjalistycznego pociągnął za sobą - tak jak i w innych częściach świata - konieczność ponownego określenia podstaw funkcjonowania państw. Atrakcyj...

Stosunki międzynarodwe w regionie Azji i Pacyfiku-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Alicja Curanovic
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1316

Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku Kaczmarski, Bezpieczeństwo Azji Wschodniej i Pacyfiku W okresie zimnej wojny dynamikę w regionie Azji Wschodniej i Pacyfiku w zasadniczym stopniu określała rywalizacja pomiędzy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. Region był najbardziej g...

Współpraca i bezpieczeństwo w Europie-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Alicja Curanovic
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

Współpraca i bezpieczeństwo w Europie Zięba, Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej Adaptacja wielostronnych instytucji bezpieczeństwa do nowych uwarunkowań Aby sprostać zmienionym zagrożeniom i skutecznie podejmować nowe wyzwania po zimnej wojnie, państwa zachodnie dokonały...

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Stosunki międzynarodowe

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Alicja Curanovic
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1323

Bezpieczeństwo międzynarodowe Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego Ogólne rozumienie bezpieczeństwa W potocznym rozumieniu bezpieczeństwo jest ujmowane negatywnie, jako brak zagrożeń, w definicjach słownikowych zaś występuje zazwyczaj ujęcie pozytywne utożsamiające bez...

Charakterystyka konfliktów bliskowschodnich-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Alicja Curanovic
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 546

CHARAKTERYSTYKA WYBR ANYCH KONFLIKTÓW BLISKOWSC HODNICH DEFICYTY BEZPIECZEŃS TWA NA BLISKIM WSCHO DZIE: Problemy gospodarcze – wg. World Bank Report z 2004 roku PKB na jednego mieszkańca na Bliskim Wschodzie nie przekraczało 1,2%. Wzrost PKB państw, pomimo ogromnych złóż ropy naftowej, nie prz...

Femen-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Alicja Curanovic
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Adrianna Maciążek, Agata Siwek FEMEN FEMINIZM NA UKRAINIE Kobiety na Ukrainie mają konstytucyjnie równe prawa jak mężczyźni. Kobiety stanowią 54% ludności Ukrainy i 45 % siły roboczej. Ponad 60% wszystkich ukraińskich kobiet ma wyższe wykształc...