Uniwersytet Warszawski - strona 709

Wstęp do nauk o stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 672

Wstęp do nauk o stosunkach międzynarodowych „Wielki Wybuch” w stosunkach międzynarodowych miał miejsce na przełomie XV i XVI wieku wraz z powstaniem kapitalistycznej gospodarki światowej (wielka transformacja- często mówi się o tzw. „długim XVI wieku” pomiędzy 1460 a 1640 rokiem za Ferdynandem Bra...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janusz Robert Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

  1  EKONOMIA, I ROK EUROPEISTYKA WDiNP.  2004/05         made by cindirella      I. WPROWADZIENIE DO EKONOMII    Definicje:     Ekonomia jest nauką i procesach gospodarczych. Stara się wykrywać i opisywać  prawidłowości rządzące tymi procesami, czyli prawa ekonomiczne.    Ekonomia opisuje sposoby ...

Sprachwissenschaft - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marta Czyżewska
 • Język niemiecki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

SPRACHWISSENSCHAFT - 2. SEMESTER Frühgeschichte der Sprachwissenschaft Sprache - seit über 2 000 Jahren Faszinosum und Forschungsgegenstand u.a. Versuche, die Ursprünge der Sprache zu erläutern (Theorien des dänischen Sprachwissenschaftlers Otto Jespersen (1860-1943): - ‚ wau-wau'-Theorie - Sprac...

Wykorzystanie rynku kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych w za...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Wykorzystanie rynku kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych w zarządzaniu aktywami i pasywami. Zarządzanie aktywami i pasywami oznacza zarządzanie ryzykiem finansowym w dowolnej instytucji, w tym również w banku. Ryzyko finansowe jest to osiągnięcie lub nie osiągnięcie założonej wartości. Nie ...

Bioprocesy - wykład - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

1. Podaj definicję filtracji i jej wady i zalety. Filtracją nazywamy operację technologiczną polegającą na rozdzieleniu składników mieszaniny cieczy lub gazu z zawieszonymi cząstkami ciał stałych za pomocą urządzeń mających przegrodę przepuszczającą dla cieczy lub gazu, przesącz, filtratu, a nieprz...

Bioprocesy - test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

1.Objaśnij różniczkowe równanie filtracji z tworzeniem osadu. u - prędkość przepływu cieczy V - objętość filtratu A - powierzchnia filtru x - masa wilgotnego osadu przypada na jednostkę objętości otrzymanego czystego filtratu α - masowy współczynnik oporu właściwego osadu RM - opór przegrody f...

Test - bioprocesy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

1. Przedstaw metody wyznaczania stałych K i C. Wyznaczanie stałych filtracji przy Δp=const. Różniczkujemy: Wykonanie pomiaru: Gdy n≥3 stosujemy metodę najmniejszych kwadratów. Dla n=2 korzystamy z równania: 2. Opisz filtrację z tworzeniem osadu przy stałej prędkości przepływu. Dla osadu nieści...

Test wiedzy - bioprocesy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

1. Przedstaw metody wyznaczania współczynnika ściśliwości s. I - II - Znaleźć s znając stałe C1, K1, C2, K2: c, k - stałe wartości (rysunek) 2. Opisz przemywanie osadu. Opór, jaki stawia cieczy myjącej osad i przegroda filtracyjna jest taki sam jak dla filtratu w ostatnim momencie filtracji: Pon...

Test - bioprocesy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

Pytania Za 1 punkt 1.Wymień operacje jednostkowe dynamiczne (przepływ płynów, opadanie cząsteczek ciał stałych w płynach, filtracja, mieszanie), cieplne (ruch ciepła przez przewodzenie, promieniowanie i konwekcja, przenikanie cieplne, stężenie roztworów w aparatach wyparnych), dyfuzyjne (ogólne pr...

Biprocesy - test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

1. Opisz z jakich składników składa się uogólniony proces tech. Środowisko (od) Surowce (do) Proces tech. (od) Produkty Energia (do) Informacja (do) (Taki zasób wiedzy o procesie, który umożliwia właściwy dobór maszyn, urządzeń oraz świadome wpływanie na jego przebieg) 2. Wymień stosowane met...