Uniwersytet Warszawski - strona 708

Instrumenty polityki zagranicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Instrumenty polityki zagranicznej: - instrumenty polityczne - wszystkie kontakty między oficjalnymi przedstawicielami państw (głów państw i szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych); dzięki kontaktom politycznym dochodzi do wymiany opinii, konsultacji w interesujących spraw stron dialogu, ale ...

Integracja europejska - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Integracja europejska Nazwa „Europa” pochodzi od imienia córki fenickiego króla, która została wg mitologii greckiej porwana przez Zeusa pod postacią byka. Termin „Europa” po raz pierwszy pojawił się w 732 r., kiedy miała miejsce wyprawa islamistów z Półwyspu Pirenejskiego do Francji oraz miała m...

Ludzki wymiar w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Ludzki wymiar w SM -problematyka dotycząca ochrony praw człowieka , spraw humanitarnych; po raz pierwszy problematyka praw człowieka pojawiła się w dziełach filozofów oraz prawników Problemy te zaczęto rozważać po zakończeniu zimnej wojny El...

Misje specjalne i ich cele

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 721

Misje specjalne to wizyty i podróże zagraniczne zawodowych dyplomatów oraz polityków pełniących ważne funkcję publiczne - szefów państw, rządów lub ministrów spraw zagranicznych w celu wzięci udziału w spotkaniu dwustronnym, wielostronnym, konferencji międzynarodowej czy posiedzeniu określonego org...

Nowa etyka międzynarodowa - elementy pomocy humanitarnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Nowa etyka międzynarodowa - elementy pomocy humanitarnej Wspólnota międzynarodowa połączona poprzez interesy - jest to wspólnota aksjologiczna (zbiór wartości wyznawanych przez określoną grupę ludzi0. Cykl światowych konferencji organizowanych przez ONZ przy pomocy państw, organizacji, specjalist...

Polska polityka zagraniczna od 1989 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 896

Polska polityka zagraniczna od 1989 r. (wraz z zakończeniem zimnej wojny); nowe i dawne elementy w SM Cezurą wyjściową jest rok 1989 Polska jednym z zapalników zmian dokonujących się na przełomie lat 80 i 90 XX wieku; przemiany dokonujące się w tym czasie w Polsce odegrały główną rolę na świecie ...

Prawo międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Prawo międzynarodowe - zespoły norm regulujące stosunki między państwami w różnych dziedzinach; prawo jest swobodnym wyrazem państw; tworzą je w formie pisanej lub zwyczajowej w interesie państw; określa statut państw (co im wolno, a czego nie wolno robić); określa również prawa zasadnicze, statut ...

Siła w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1008

Siła w SM Nie przemija znaczenie siły, potęgi w SM Mocarstwa organizują porządek międzynarodowy, regulują SM; uczciwy pośrednik między konfliktami - pełnienie funkcji żandarma Szkoła realistyczna nie cofa się pod naporem nowych myśli w SM Twarde atrybuty każdego mocarstwa - siła, władza, potęga...

Układ sił w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1456

Układ sił Po II wojnie światowej dojdzie do podziału świata na dwa obozy - dwubiegunowy świat działający wokół dwóch supermocarstw: Stanów Zjednoczonych na Zachodzie oraz ZSRR na Wschodzie. Broń nuklearna użyta została po raz pierwszy przez Amerykanów pod koniec II wojny światowej (atak atomowy na...

Wizje rzeczywistości międzynarodowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3192

Dwie najważniejsze wizje rzeczywistości międzynarodowej: - realistyczna wizja rzeczywistości międzynarodowej Jest to wizja nastawiana państwo centrycznie (uważa się, że państwa są jedynymi podmiotami stosunków międzynarodowych); najważniejszym celem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa (power ...