Uniwersytet Warszawski - strona 707

Ruchliwość społeczna - pojęcie i typy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Ruchliwość społeczna Pojęcie i typy ruchliwości społecznej. Ruchliwość społeczna - oznacza przechodzenie jednostek lub grup z jednego miejsca struktury społecznej w inne. Typy: Ruchliwość strukturalna (wiąże się ze zmianą struktury społecznej, np. w wyniku kataklizmu) oraz wymienna ( w obrębie t...

Ruchliwość społeczna i jej rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5537

7. Ruchliwość społeczna Pojęcie i typy ruchliwości społecznej. Wyniki badań nad ruchliwością społeczną w Polsce i na świecie. Pojęcie i typy ruchliwości społecznej - badacz i rodzaje - Sorokin Ruchliwość społeczna - oznacza przechodze...

Socjalizacja - pojęcie socjalizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1743

Socjalizacja. Pojęcie socjalizacji Tillman - socjalizacja to rozwój i zmiana ludzkiej osobowości, to uspołecznienie i indywidualizacja, to aktywne przejmowanie procesów środowiska. Szacka - socjalizacja to wielostronny proces uczenia się, stawania się takim jakim chce nas społeczeństwo. Osobowo...

Socjalizacja - Typy biograficzne ludzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2331

3. Socjalizacja Pojęcie socjalizacji. Płaszczyzny i fazy socjalizacji. Socjalizacja pierwotna i socjalizacja wtórna. Agendy socjalizacji. Wybrane teorie socjalizacji. Pojęcie socjalizacji : Tillman - socjalizacji to rozwój i zmiana lud...

Struktura i stratyfikacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Struktura i stratyfikacja społeczna. Pojęcia struktury społecznej, stratyfikacji społecznej, klasy społecznej i warstwy społecznej Struktura społeczna - zespół zależności zachodzących między jednostkami w społeczeństwie, zbiór cech z których składa się społeczeństwo. System stosunków, który daje ...

Struktura i stratyfikacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 763

6. Struktura i stratyfikacja społeczna Pojęcia struktury społecznej, stratyfikacji społecznej, klasy społecznej i warstwy społecznej . Funkcjonalny, dychotomiczny i gradacyjny schemat struktury społecznej. Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Pojęcie podklasy ( underclass ). Pojęcia struktury sp...

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 875

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych Centralne miejsce w polityce zagranicznej i stosunkach międzynarodowych ma bezpieczeństwo; jednym z egzystencjalnych (głównych) celem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywatelom; pokusa użycie

Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 847

Ewolucja uczestników SM Od zakończenia II wojny światowej wzrosła liczba państw (zmiana ilościowa - na wskutek przede wszystkim procesów dekolonizacji wzrosła liczba państw z 90 do 192). Nastąpił niespotykany dotychczas rozwój uczestników pozapaństwowych - od 200 do kilku tysięcy; rozrost korpora...

Formy aktywności międzynarodowej państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Formy aktywności międzynarodowej państw obejmuje: Utrzymywanie SM z innymi uczestnikami w tym również stosunków dyplomatycznych i konsularnych z państwami; zawieranie umów międzynarodowych, współtworzenie organizacji międzynarodowych i uczestnictwo w nich oraz udział w konferencjach międzynarodowyc...

Gospodarka w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Gospodarka w SM Grupa BRIC - Brazylia, Rosja, Indie i Chiny - zrzeszenia mające charakter wyłącznie gospodarczy Chimeryka - Stany Zjednoczone i Chiny (negatywne uzależnienie - zadłużenie USA w Chinach) Sektor zbrojeniowy, naftowy i konstrukcyjny - 3 sektory, które kreowały czarny pijar w walce z...