Uniwersytet Warszawski - strona 706

Kultura - zagadnienia podstawowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

Kultura: zagadnienia podstawowe. Naukowe i potoczne pojęcie kultury. Kultura - całokształt zobiektywizowanych elementów dorobku społecznego, wspólnego szeregowi grup i z racji swej obiektywności ustalonych i zdolnych rozszerzać przestrzennie. Element dorobku społecznego zaliczony być przeto może d...

Małe grupy społeczne - Typologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

Małe grupy społeczne Pojęcie małej grupy społecznej. Grupa społeczna (Jan Szczepański) - co najmniej trzy osoby, powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od i...

Małe grupy społeczne - Instytucja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1211

4. Małe grupy społeczne Pojęcie małej grupy społecznej. Cechy konstytutywne małej grupy. Klasyfikacje małych grup. Struktura socjometryczna małej grupy. Patologie więzi w małej grupie. Typologia grup społecznych. Pojęcie małej grupy społecznej : Zbiór - pewna przypadkowa grupa ludzi ze względu na t...

Nacjonalizm i konflikty etniczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1540

Nacjonalizm i konflikty etniczne. Pojęcie nacjonalizmu i etnonacjonalizmu. NACJONALIZM - to zasada polityczna, która głosi, że jednostki polityczne powinny pokrywać się z jednostkami narodowościowymi; jedna z form politycznego legitymizmu, która żąda by granice etniczne nie przecinały się z grani...

Naród i procesy narodotwórcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910

Naród i procesy narodotwórcze Pojęcie narodu, mniejszości narodowej, grupy etnicznej. Naród to struktura społeczna złożona z jednostek, wzajemnie świadomych przynależności do określonego narodu i chcących do niego przynależeć. Wspólnota historyczna, terytorialno- ekonomiczna, polityczna, kulturowa...

Naród i procesy narodotwórcze - Ojczyzna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1393

8. Naród i procesy narodotwórcze Pojęcie narodu, mniejszości narodowej, grupy etnicznej. Koncepcje genezy narodów europejskich. Stereotypy narodowe. Pojęcie narodu : (w socjologii) Aspekt swiadomościowy. Pewna zbiorowość staje się narodem, kiedy jej członkowie indywidualnie i emocjonalnie identyfik...

Płeć, małżeństwo, rodzina, nierówność płci

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2177

5. Płeć, małżeństwo, rodzina Płeć biologiczna ( sex ) a płeć kulturowa ( gender ). Problem nierówności płci. Mężczyzna i kobieta w społeczeństwach historycznych i w społeczeństwie współczesnym. Płeć jako czynnik

Płeć, małżeństwo rodzina

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 924

Płeć, małżeństwo rodzina. Płeć biologiczna (sex) a płeć kulturowa (gender) Płeć biologiczna (sex) - anatomicznie i fizjologiczne różnice między ciałem kobiety i mężczyzny. Płeć kulturowa (gender) - psychologiczne, społeczne i kulturowe różnice m...

Przemiany wspólczesnej kultury

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 910

Przemiany współczesnej kultury: kultura masowa i społeczeństwo konsumpcyjne. Kultura masowa. Kultura masowa: związana z industrializacją i pojawieniem się masowych środków przekazu. Związana z czasem wolnym. Uśrednia przekaz dopasowując go do największej liczby odbiorców(