Uniwersytet Warszawski - strona 700

Wprowadzenie do ekonomii dobrobytu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

WPROWADZENIE DO EKONOMII DOBROBYTU EKONOMIA DOBROBYTU- gałąź ekonomii zajmująca się problemami normatywnymi (tzn. wartościująca ocena, czy gospodarka działa dobrze) RÓWNOŚĆ:  Pozioma= identyczne traktowanie identycznych osób,  Pionowa= zróżnicowane traktowanie różnych osób (w tym celu zmniej...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

Wprowadzenie do ekonomii Definicja ekonomii, ekonomia jako nauka społeczna, homo economicus, ograniczoność zasobów i jej skutki dla człowieka, krzywa możliwości produkcyjnych. Podział ekonomii na mikro i makro. Zainteresowania ekonomii: co? jak? i dla kogo produkować? Podział na

Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach b.szczegółowo EKONOMIA - nauka badająca, w jaki sposób społeczeństwo gospodarujące decyduje o tym, co, jak i dla kogo wytwarzać ZASÓB RZADKI (ograniczony) - przy cenie równej 0 popyt nań przewy...

Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII I RACHUNKU DOCHODU NARODOWEGO Makroekonomia -nie traktuje o szczegółach gospodarki, lecz o ogólnym jej obrazie. Makroekonomia zajmuje się głównie powiązaniami miedzy różnymi częściami gospodarki, opiera się ona na innego rodzaju uproszczeniach mających na celu zwię...

Wzrost gospodarczy - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

WZROST GOSPODARCZY 1. Podstawowe pojęcia: W ZROST GOSPODARCZY- wzrost realnej produkcji społecznej W IEDZA TECHNICZNA- wiedza o metodach wytwarzania + praktyczne umiejętności i kwalifikacje (know-how) W YNALAZKI- zastosowanie nowej wiedzy w procesach produkcyjnych (nowe technologie i metody p...

Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

ZACHOWANIE I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Pytania ważne dla przedsiębiorstw: jak, przy danych rozmiarach produkcji, kształtują się koszty wytwarzania oraz ile wyniesie utarg (przychody) za sprzedaży? Koszty wytwarzania (przy każdych rozmiarach produkcji) zależą od: zastosowanej technologii i cen...

Zasady działania rynku kapitałowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Zasady działania rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych. Podstawowe instrumenty finansowe rynku kapitałowego: akcje, obligacje, instrumenty pochodne. Historia WGPW. Rozwój giełdy w Warszawie. Instytucje giełdowe. Rodzaje rynków. Indeksy giełdowe. Korzyści firmy z wejścia na giełdę. Zagro...

Enkulturacja i socjalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3409

Enkulturacja Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez uczestnictwo w danej kulturze. Proces naturalny, określa się procesem ponadpokoleniowym. Młodsze nabywają kulturę od starszych. Dotyczy młodego pokolenia. Przebiega w sposób świadomy i nieświadomy. Związany z konkretnymi zachowaniami w danej ku...

Kultura a cywilizacja - Jak nabywamy kulturę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

Kultura a cywilizacja Kultura sama w sobie jest związana z pojęciem „kultywacji” czyli uprawą roli, chodzi tu o ustawiczną pracę, która miała charakter pokoleniowy. Cywilizacja - pochodzi od słowa civil - obywatel civilis - obywatelski civitas - miasto. Cywilizacja jest związana z techniką. Jest s...

Kultura i kulturoznawstwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Kulturoznawstwo Temat: Kultura. Literatura: „ Encyklopedia kultury polskiej. T.1. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze ”, (Wrocław 1991); Marian Filipiak, „ Socjologia kultury ”,...