Uniwersytet Warszawski - strona 70

Filozofia arabska i żydowska

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

Filozofia arabska i żydowska Filozofia arabska Filozofia arabska była jednym z głównych kanałów, przez który cały Arystoteles dotarł na Zachód. Awicenna i Awerroes nie tylko skomentowali pisma Stagiryty, ale i rozwinęli cały jego system i przekształcili go w duchu neoplatońskim. Filozofowie muzułma...

Filozofia - pojęcia - Empiryzm metodologiczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400

Filozofia - zajmuje się abstrakcjami; to ciągle ponawiana próba odpowiedzi na podstawowe zagadnienia światopoglądowe dotyczące sensu świata, własnego w nim miejsca i reguł pozyskiwania wiedzy prawdziwej. Trzy obszary badań filozoficznych: Ontologia - zwana inaczej teorią bytu (metafizyką). Niekie...

Filozofia polityczna renesansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

filozofia polityczna renesansu Niccolo Machiavelli (1469-1527) Znany jest ze swojej indyferentnej postawy wobec moralności czy niemoralności środków przedsiębranych przez władcę w dążeniu do politycznego celu, którym jest zachowanie i...

Anaksymander z Miletu - Szkoła elejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) najważniejsze dzieło - „O przyrodzie” był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady” - dlatego zasadą jest bezkres (opeiron), gd...

Filozofowie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 707

Tales Żył na przełomie VII i VI w. Był kupcem, żeglarzem, podróżnikiem. Jest uznawany za pierwszego filozofa. To właśnie mu przypisuje się oddzielenie nauki i wszelkiej myśli od mitologii. Dla niego jak i dla pierwszych filozofów życie było nieodłączne od materii, jej cechą był poruszanie się ( gł...

Francis Bacon - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1176

Francis Bacon (1561- 1626) ogólne założenia filozofii Bacona Jako głosiciel naukowego sposobu myślenia, domagał się Bacon trzech reform: reformy ludzkiej wiedzy, wzmożenia rozwoju nauk oraz radykalnych zmian warunków życia. W toku swoich studiów w Trinity College doszedł Bacon do wniosku, że wiedz...

Francisco Suarez - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Francisco Suarez (1548-1617) 1. METAFIZYKA metafizyka - nauka o bycie Metafizyka zajmuje się bytem realnym - nie tylko pojęciem bytu jako takiego, ale też jego transcendentalnymi własnościami, bytem stworzonym i niestworzonym, skończonym i nieskończonym, substancją i przypadłościami, typami przyczy...

Franciszek Bacon - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Franciszek Bacon ( 1561 - 1626 ) angielski myśliciel, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii epoki odrodzenia, eseista, polityk i prawnik krytyczne zapatrywanie na ludzki umysł, który jest podległy różnorodnym złudzeniom cztery rodzaje złudzeń złudzenia plemienne - wynikające z natu...

Franciszek Bacon - omówienie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Franciszek Bacon (1561 - 1626) angielski myśliciel, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii epoki odrodzenia, eseista, polityk i prawnik krytyczne zapatrywanie na ludzki umysł, który jest podległy różnorodnym złudzeniom cztery rodzaje złudzeń złudzenia plemienne - wynikające z natury...

FrancoisPierre Maine de Biran

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Francois-Pierre Maine de Biran (1766-1824) rozwój filozoficzny Maine de Biran wiele czerpał z Rousseau. Z sympatią odnosił się do idei zmysłu wewnętrznego lub czucia jako czegoś, co pobudza wiarę w Boga i