Uniwersytet Warszawski - strona 699

Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

POLITYKA OCHRONY KONKURENCJI I POLITYKA PRZEMYSŁOWA społeczny koszt monopolu Społeczeństwo powinno dążyć do wytwarzani a poszczególnych dóbr w takich ilościach, by spełniony był warunek: krańcowy koszt społeczny ( k') = krańcowa k...

Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1316

. POLITYKA PIENIĘŻNA I FISKALNA W GOSPODARCE ZAMKNIĘTEJ Założenia rozważań rozdziału: -mamy do czynienia z gospodarką zamkniętą -zakładamy stałość cen -zmienną jest stopa procentowa 25.1.Nowe spojrzenie na funkcję konsumpcji. (w odniesieniu do modelu globalnego popytu konsumpcyjnego z rozdzia...

Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1652

Popyt, podaż i rynek. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów Czym jest rynek? Rodzaje rynków. Popyt i wielkość popytu. Popyt potencjalny i efektywny. Determinanty popytu. Zmiana popytu i zmiana wielkości popytu. Rodzaje popytu. Popyt niefunkcjonalny. Nietypowe krzywe popytu. Podaż i wielkość podaż...

Popyt, podaż i rynek - czynnik cenowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

POPYT, PODAŻ I RYNEK Analiza mechanizmu rynku i cen , wykorzystywanego w procesie alokacji zasobów: gra wzajemna popytu i podaży przesądza o ilości wytwarzanych dóbr i cenie ich sprzedaży RYNEK = układ za pomocą, którego ceny sterują alokacją zasobów = zespół warunków, które doprowadzają do kon...

Problemy krajów rozwijających się

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

PROBLEMY KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ. V 1974 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję postulującą ustanowienie Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego (NMŁE) wzywającego do międzynarodowej współpracy na rzecz rozszerzającej się luki miedzy krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi. ...

Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. Aby podjąć rozsądną decyzją o wysokości ceny, trzeba przeprowadzić badania empiryczne, pozwalające określić elastyczność cenową popytu na dany towar. Popyt ten zależy także od cen innych dóbr pokrewnych. Mieszana

Rola państwa w gospodarce rynkowej - Funkcje państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3556

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Podstawowe elementy polityki gospodarczej państwa Udział państwa w gospodarce. Funkcje państwa. Zasady dobrego państwa. Stymulujące kierunki aktywności ekonomicznej państwa. Funkcje państwa w świetle teorii praw własności. Czynniki spowalniające wzrost gospodarcz...

Rozwinięcie teorii podaży

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

ROZWINIĘCIE TEORII PODAŻY: KOSZTY A PRODUKCJA Przedsiębiorstwa nie zawsze zaprzestają produkcji, kiedy pojawiają s ię straty. Niekiedy oczekują one, że popyt wzrośnie lub, że jeśli będą miały dość czasu, to obniżą koszty produkcji na tyle, aby przywrócić zyskowność produkcji. Przedsiębiorstwa u...

Ryzyko w działalności gospodarczej - Ubezpieczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Główne zagadnienia: - w jaki sposób istnienie ryzyka wpływa na nasze postępowanie? - jak zmieniały się instytucje ekonomiczne, aby ułatwić życie w warunkach ryzyka? 14.1 Indywidualne postawy wobec ryzyka. Gra uczciwa- w tym przypadku zyski przeciętnie rzecz b...

Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

TEORIA WYBORU KONSUMENTA Zasady wyboru konsumenta Model składa się z czterech elementów charakteryzujących konsumenta i jego otoczenie rynkowe. Są to: -dochód konsumenta -ceny poszczególnych dóbr -gusty konsumenta -założenie behawioralne, zgodnie, z którym konsumenci starają się w maksymalny...