Uniwersytet Warszawski - strona 698

Makroekonomia gospodarki otwartej - Rynek walutowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

MAKROEKONOMIA GOSPODARKI OTWARTEJ analiza gospodarki, w której ważną rolę odgrywają makroekonomia gospodarki otwartej - transakcje z zagranicą. Przy formułowaniu założeń polityki makroekonomicznej w krajach o gospodarce otwartej dominującą rolę odgrywają różne uwarunkowania międzynarodowe. 29...

Makroekonomia - stan obecny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

MAKROEKONOMIA - STAN OBECNY Treść: przedstawienie głównych, konkurujących ze sobą poglądów w makroekonomii oraz ich konsekwencji dla polityki gospodarczej Główne zagadnienia: problemy, w przypadku, których różnice poglądów prowadzą do znacznie odbiegających od siebie wniosków, bez względu na sz...

Nacjonalizacja i prywatyzacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

NACJONALIZACJA I PRYWATYZACJA Nacjonalizacja-przejęcie przedsiębiorstw prywatnych przez sektor publiczny. Prywatyzacja-sprzedaż firm będących własnością publiczną sektorowi prywatnemu. W idealnej sytuacji przedsiębiorstwa państwowe powinny ustalać ceny na poziomie społecznego kosztu krańcowego ...

Narzędzia analizy ekonomicznej - Szereg czasowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1820

NARZĘDZIA ANALIZY EKONOMICZNEJ MODEL = (inaczej teoria) zawiera szereg założeń upraszczających, dotyczących sposobów zachowywania się ludzi. Stanowi świadome uproszczenie rzeczywistości -tworzy ramy organizujące sposób myślenia o zagadnieniu -pkt wyjścia procesów analizy -posługiwanie się mode...

Organizacje gospodarcze, formy rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Organizacje gospodarcze. Formy rynku. Formy rynku. Struktury rynkowe. Monopol- regulacja i deregulacja. Oligopol. Rodzaje przedsiębiorstw: firma jednoosobowa, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółki akcyjne Konkurencja doskon...

Państwo w gospodarce mieszanej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

PAŃSTWO W GOSPODARCE MIESZANEJ Alokacja większości zasobów w gospodarkach zachodnich dokonuje się poprzez rynki(transakcje). W ażną role odgrywa państwo (przepisy prawa, kupuje dobra i usługi, płatności jak emerytury! =państwo wywiera poważny wpływ na ceny, stopy procentowe, produkcje. Co robi ...

Pieniądz i system bankowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Pieniądz i system bankowy Historia pieniądza: dobra, kruszce (waluta złota i bimetalizm), pieniądz papierowy. Prawo wypierania pieniądza dobrego przez zły (na przykładzie historii i współcześnie). Pieniądz symboliczny, pieniądz bezgotówk...

Podaż globalna - poziom cen i tempo dostosowań

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

PODAŻ GLOBALNA , POZIOM CEN I TEMPO DOSTOSOWAŃ Założenia rozdziału: -r.25 analiza modelu gospodarki Keynes‟a -r.26 analiza modelu klasycznego makroekonomicznego -płace i ceny są giętkie (bierzemy pod uwagę zmienność cen, inflacje, podaż globalną, na którą wpływa zdolność przedsięb iorstw do pro...

Podatki i wydatki publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

PODATKI I WYDATKI PUBLICZNE: ROLA PAŃSTWA W ALOKACJI ZASOBÓW Rozdział ten dotyczy rozmiarów interwencji państwa w gospodarce. Jak wysokie podatki powinno ściągać państwo? Czy istnieją dobre i złe podatki? Jeżeli podatki są po to, aby opłacić wydatki państwa, to czy te wydatki są rzeczywiście po...

Polityka fiskalna - pojęcie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Polityka fiskalna . Co to jest polityka fiskalna? Budżet państwa. Strony budżetu państwa. Podatki. Kategorie podatków ze względu na przedmiot opodatkowania. Cechy charakterystyczne podatków. Mnożnik zrównoważonego budżetu. K...