Uniwersytet Warszawski - strona 696

Wykład - Ppglądy Junga na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

POGLĄDY JUNGA NA RELIGIĘ CARL GUSTAV JUNG (1875- 1961) Ojciec Carla był pastorem Szwajcarskiego Kościoła Reformowanego, Carl mając 14 lat z niecierpliwością oczekiwał na spotkanie z tajemnicą, której był pewien w sakramencie komunii świętej; nauczanie ojca w trakcie konfirmacji okazało się śmiertel...

Wykład - Poglądy N. Söderbloma na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Poglądy N. Söderbloma na religię. Nathan Söderblom (1866 - 1931), szwedzki teolog i religioznawca, luterański arcybiskup Uppsali oraz znany działacz ekumeniczny, za tę działalność nagrodzony w 1930 r. pokojową Nagrodą Nobla. Akceptu...

Wykład - Poglądy na religię H. Glasenappa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Poglądy na religię H. von Glasenappa na podstawie Margula Helmuth von Glassenapp (1891- 1963) to niemiecki religioznawca, indolog; od 1924 prof. uniwersytecie w Berlinie, 1928-45 - uniwersytet w Królewcu (katedra indologii), 1946-61 - uniwersytet w Tybindze (katedra indologii i historii porównawcz...

Wykład - Poglądy P. Ricoeura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Poglądy P. Ricoeura na religię. Paul Riceur (ur. 1923) jest filozofem którego poglądy mieszczą się na styku fenomenologii z hermeneutyką. Do tematyki religijnej odwołuje się głównie w d...

Wykład - Poglądy Rudolfa Otto na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Poglądy Rudolfa Otto na religię. Rudolf Otto (1869 - 1937) w głośnej pracy „Das Heilige...” (tłum. polskie „Świętość”) nawiązując do poglądów F. Schleiermachera, dokonał szczegółowej analizy ...

Wykład - Poglądy Zygmunta Freuda na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Poglądy Zygmunta Freuda na religię. Zygmunt Freud (1856 - 1939) był inicjatorem nurtu psychoanalitycznego w psychologii religii. Głównym przedmiotem jego zainteresowań religioznawczych były problemy genezy wczesnych form religii (zwłas...

Wykład - problematyka nazewnictwa nauki o religiach

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Przedstaw problematykę nazewnictwa nauki o religiach Gdy rodziło się religioznawstwo przyjęło się nazywać je historią porównawczą religii, lub po prostu historią religii W Niemczech pierwotnie występowało RELIGIONSGESCHICHTE, a potem RELI...

Wykład - Psychologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Psychologia religii - przedmiot badań: związki religii z życiem psychicznym jednostki i grup ludzkich (początkowo przeważały badania religijności w aspekcie indywidualnym ale dziś jest psychologia tłumu itp...) - badanie wpływu religii na psychikę i psychiki na wyobrażenia i zachowania religijne ...

Wykład - Socjologia religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

Socjologia religii -przedmiot badań: najogólniej: wzajemne stosunki między religią a społeczeństwem -kolektywny aspekt religii i religijności - bada stronę organizacyjną religii, kościoły, sekty i inne zjawiska tego typu, przemiany w nich, wpływ na nie takich zjawisk jak np. urbanizacja, techniza...

Wykład - Strukturalizm w religioznawstwie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do religioznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Strukturalizm w religioznawstwie. Czołowym przedstawicielem strukturalizmu był Claude Lévi-Staruss. Kładł on główny nacisk na badanie - właściwej określonemu systemu wierzeniowemu - wewnętrznej struktury religii. Metoda ta stosowana do bada...