Uniwersytet Warszawski - strona 689

Natura działania pedagogicznego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedeutologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 826

Natura działania pedagogicznego. Charakterystyczna struktura czynności zawodowych: nauczyciel nie posługuje się specyficznymi narzędziami np.: jak zegarmistrz. Ile dzieci tyle sposobów pracy z nimi, aby osiągnąć rezultat. Warunki w których pracuje nauczyciel są labilne (zmienne). Praca nauczyciela...

Nauczycielski profesjonalizm i jego rodzaje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedeutologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

Nauczycielski profesjonalizm i jego rodzaje Profesja= zawód, profesjonalny = fachowy Profesja w stosunku do zawodów dotyczy: ważnej dziedziny ludzkiej aktywności i społecznie doniosłej (nie o każdym zawodzie możemy powiedzieć, że jest profesją ...

Tożsamość zawodowa nauczyciela - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedeutologia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1701

Tożsamość zawodowa nauczyciela Czym jest tożsamość? Czy w dzisiejszych czasach wykazuje ona cechy charakterystyczne? Czy współcześnie coraz częściej mówimy o tożsamości (i dlaczego?) Tożsamość: Kiedyś: łączyła się z identycznością, to, co w człowieku identyczne z innymi ludźmi Dziś: awansuje poj...

Ujęcia teoretyczne osoby nauczyciela - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedeutologia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3059

Ujęcia teoretyczne osoby nauczyciela Ujęcie osobowościowe = nauczyciel to struktura idealnych cech. Ujęcie psychologiczne, pojęcia indywidualności, rozumienia, wczucia, wynika z biologiczno- psychologicznego patrzenia na człowieka i nurtu fenom...

Znaczenie teorii w działaniu praktycznym nauczyciela - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedeutologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 672

Znaczenie teorii w działaniu praktycznym nauczyciela. Teoria- logicznie uporządkowany system twierdzeń dotyczących określonego wycinka rzeczywistości ważnego dla człowieka Podstawą teorii są prawa- są to zależności między dwoma zmiennymi w określonych warunkach. Istnieją prawa ogólne, które mówią ...

Maloletni, wladza rodzicielska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

sytuacja prawna dziecka Przed ukończeniem 13 roku życia: brak zdolności do czynności prawnych - małoletni może jedynie zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, - umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, - jeśli nie pociąga za sobą rażącego...

Obowiązki rodziców - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

13. Prawa i obowiązki rodziców wynikające z władzy rodzicielskiej, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, prawa rodziców w szkole. Władza rodzicielska i opieka prawna przysługuje obojgu rodzicom (naturalnym i a...

Rodzaje organów prowadzących szkoły - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

2. Rodzaje organów prowadzących szkoły i placówki i ich zadania. Szkoła i placówka może być zakładana i prowadzona przez: jednostkę samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa) inną osobę prawną (np. stowarzyszenie, fundacja, spółka ZOO) osobę fizyczną Ponadto: Minister ds. ...

Podstawy prawne i organizacyjne oświaty - wymagania do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Problematyka do zaliczenia PODSTAW PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH OŚWIATY Cele i zadania systemu oświaty, szkoły i instytucje, wchodzące w skład systemu oświaty; (zgłoszone - Milena, chyba że ktoś chce pierwszy człon) Rodzaje organów prowadzących szkoły i placówki i ich zadania;

Profilaktyka wad rowojowych i chorób - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Profilaktyka wad rozwojowych i chorób
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Zagadnienia ogólne Profilaktyka - cele i fazy Profilaktyka to zespół działań mających na celu: Przeciwdziałanie rozwojowi chorób i pojawianiu się ich u osób zdrowych Utrzymanie status quo Usuwanie czynników ryzyka Wzmacnianie czynników chroniących Profilaktyka obejmuje trzy poziomy: profilaktyk...