Uniwersytet Warszawski - strona 685

Filozofia starożytna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 56
Wyświetleń: 469

Filozofia starożytna Pojęcie PAIDEIA. Najpierw to pojęcie oznaczało jedynie „wychowanie”. Potem rozwinęło zakres i zaczęło znaczyć tyle, co „cultura” - uprawianie czegoś + rezultaty uprawy + całą treść, znaczenie tego procesu, a w końcu cały świat pojęć wytworzonych przez społeczeństwo. Zatem nasz...

Hermeneutyka i estetyka Hansa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

Hermeneutyka i estetyka Hansa-Georga Gadamera Arystoteles: człowiek to istota, która ma logos. Świadomość jest językowa, a język nie jest narzędziem: nie mamy nad nim władzy, to nie jest coś, co leży w pogotowiu czekając na użycie. „Nauka mówienia to oswajanie i poznawanie świata samego i świata ta...

Nawroczyński o życiu duchowym - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1316

Nawroczyński o życiu duchowym BOGDAN NAWROCZYŃSKI (1882-1974) (na podstawie: Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, oraz Główna zasada Szkoły Pracy) Odrzucenie momentu celowości, czyli astawienia na wartości (sens) świata kultury - ro...

Przezwyciężenie czasu w koncepcji Ingardena - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Przezwyciężenie czasu w koncepcji Ingardena ROMAN INGARDEN (1893-1970) (na podstawie: Książeczka o człowieku) O naturze ludzkiej Bez bezpośredniego i intuicyjnego obcowania z wartościami, bez radości, jaką daje mu to obcowanie, c...

Sprangerowska teoria kultury i interpretacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 301

Sprangerowska teoria kultury i interpretacji EDWARD SPRANGER (1882-1963) (na podstawie: O teorii rozumienia i psychologii nauk o duchu) 1. Czym jest wg Sprangera duch i nauki o duchu? Duch to subiektywny sposób przeżywania bytów idealnych, pozaczasowych i pozaprzestrzennych: Prawdy w przeżyciach...

Aktualizm Giovanniego Gentile - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

W-5, Aktualizm Giovanniego Gentile GIOVANNI GENTILE (1875-1944) (na podstawie: Reforma wychowania) Osobowość, duch, jest stawaniem się, nieustającą syntezą subiektu i obiektu. „Osobowość konkretnie jest zawsze osobowością historyczną, aktualną, realizującą samą siebie w swojej wewnętrznej wartoś...

Wilhelm Dilthey - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2576

Wilhelm Dilthey (1833-1911) i zagadka rozumienia. Hermeutyka. Dilthey pyta: jak możliwe jest poznanie świata człowieka? Nawiązując do Heglowskiej koncepcji ducha absolutnego (wszystko naz...

Wolność w Hessenowskiej filozofii wychowania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

Wolność w Hessenowskiej filozofii wychowania SERGIUSZ HESSEN (1887-1950) (na podstawie: Podstawy pedagogiki, Studia z filozofii kultury) Indywidualność - osobowość Indywidualność oznacza dokładnie nie-podzielność. Indywidualność to ni...

Pedagogika kultury - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 637

Wprowadzenie - kultura jako myśl i wolność Czym jest KULTURA w rozumieniu pedagogiki kultury? To całokształt tradycji, która na nas wpływa, otacza nas, którą możemy interpretować i rozumieć. Słowo kultura może też kojarzyć się ze społec...