Uniwersytet Warszawski - strona 684

Teoria społeczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Teoria społeczna, a metodologia: -aspekty ontologiczne: *ontologia realistyczna-rzeczywistość jest jednolita, 1 metoda naukowa, prawda to zespól twierdzeń zgodnych za tanem rzeczywistym...

Triangulacja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

triangulacja: 1.danych i ich typów 2. źródeł informacji 3. metod i technik gromadzenia danych 4. metod i technik analizy danych 5. badaczy i analityków 6. interpretacji i teorii to co jest negatywne jest usuwane prze użycie innej komplementarnej metod, dzieki temu można zbadać różne zjawiska ...

Wady badań ilościowych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2135

Wady badań ilościowych: nie ukazują kontekstu badanych zjawisk, czyli odrywają je od tła, którego część składową stanowią ograniczają się do powierzchownej rejestracji zewnętrznych zachowań badanych bez wnikania w ich intencje, motywy i znaczenia nadmiernie koncentrują się na dużej liczbie danych...

Wywiad socjologiczny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 231
Wyświetleń: 546

WYWIAD SOCJOLOGICZNY: Wywiad przeprowadza się w celu zdobycia wiedzy o sposobie interpretacji rzeczywistości przez badanych. Badacz musi mieć świadomość, o jakie typy informacji pyta badanego, jakie informacje chce zdobyć. Wywiady: od ustruktualizowanych do nieustrukturalizowanych (narracyjny, bio...

Metodologia badań - wywiad - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Wywiad wiedza o doświadczeniach uczestników ich sposobach interpretacji, odczuciach, przeżyciach i ocenach Zalety: spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy uczestnika Wady: czasochłonność analiz, dobór respondentów wysokie koszty realizacji badań Pytanie „jak” to pytanie o sposób interpreta...

Zasady konstruowania kwestionariuszy badawczych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Zasady konstruowania kwestionariuszy badawczych: Wprowadzenie do badania: „list” - kto, co, dlaczego, jak Blok dotyczący pytań: Układ pytań Rodzaj pytań Polecenie/a „Metryczka”- zazwyczaj na końcu/ dane o respondencie Podziękowanie Rodzaje...

Człowiek - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 560

Człowiek, tradycja i rozum w Jaspersowskiej filozofii egzystencji KARL JASPERS (1883-1969) (na podstawie: Filozofia egzystencji) Świat filozofii egzystencji, podobnie jak hermeneutyka...

Pozytywizm - omówienie zagadnienia - Paul Ricoeur

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Czym jest POZYTYWIZM? - to zapoczątkowane przez Augusta Comte'a (1798-1857) przekonanie, że cała rzeczywistość istnieje obiektywnie i można ją niezawodnie poznać przy pomocy odpowiednio dobranych, obiektywnych metod. To przekonanie do dzisiaj bywa żywe w nauce ścisłej, mniejszą karierę robi w tzw. n...

Estetyka Hansa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika kultury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

ESTETYKA HANSA-GEORGA GADAMERA - sztuka jako gra, symbol i święto By jak najadekwatniej przywołać koncepcję Gadamera, pozostanę przy jego potrójnym rozumieniu sztuki (jako gry, symbolu i święta), przyjętym wyraźnie w wykładach, opublikowanych w tomie Aktualność piękna, a także zawartym w Prawdzie i...