Uniwersytet Warszawski - strona 683

Ontologia realistyczna - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

ontologia realistyczna- procedura jest wynikiem postawionego pytanie badawczego, to jest podstawą doboru metody badania ilościowe Jakościowe Rola badań Przygotowanie badań Narzędzie prowadzące do odkrycia, interpretacji sensów działań aktoró...

Pomiar - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Pomiar- przypisanie badanemu obiektowi liczny charakteryzującej jakąś jego interesującą cechę (np. pomiar wiedzy nabytej w czasie lekcji) Reguła- sposób przypisywania wartości danym obiektom to funkcja danej zmiennej Poziomy pomiaru: -nominalny- gdy klasyfikujemy ze względu na wystąpienie jakiejś...

Porównanie mocy danych - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Porównanie mocy danych: „słabsze” zbierane na początku, w momencie wejścia w teren z „drugiej ręki” od osoby niewiarygodnej zbierane w sposób formalny lub oficjalny zbierane w grupie (obecność innych) „mocne” zbierane później w powtarzanym kontakcie widziane lub uzyskane bezpośrednio obser...

Poznanie naukowe - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

Poznanie naukowe ma jakiś cel. Jest uwikłane w szereg założeń. Zmienność tego, co uważa się za poznanie naukowe (system założeń pozwalających poznawać pewną wiedzę) Trzy etapy założeń (fundament teorii społecznych): - ontologiczne (nauka o bycie), jaka jest rzeczywistość - epistemologiczne (jak m...

Procedura badawcza - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 553

Procedura badawcza jest taka sama jak w paradygmacie konwencjonalnym. Procedura wynikiem postawionego pytania. Badania Ilościowe Jakościowe Rola badań jakościowych „Przygotowanie badań” Narzędzie służące do odkrycia interpretacji, sensów działań aktorów Związek badacza z obiektem Daleki Bli...

Raportowanie wyników - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Raportowanie wyników. Kwestie etyczne. Kryteria poprawnego formułowania problemów badawczych: precyzyjność, jasność, komunikatywność usytuowanie problemu na tle wyników badań empiryczna sprawdzalność problemu przydatność praktyczno-użyteczna problemów Zyski badań społecznych: weryfikowalność ...

Reguły tworzenia kategorii - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Reguły tworzenia kategorii dla odpowiedzi na pytania otwarte: Kategorie pozwalają łączyć odpowiedzi ze względu na związek logiczny między nimi np.: rodzaj marki samochodu Kategorie są wyczerpujące np.: wszystkie odpowiedzi Kategorie są ro...

Statystyka opisowa - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

STATYSTYKA OPISOWA: Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych empirycznych stanowi podstawę analiz oraz w dalszej kolejności wnioskowania statystycznego. W analizach staramy się wykazać wielkości charakterystyczne dla badanego ...

Studium przypadku - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 133
Wyświetleń: 504

Studium przypadku wykorzystuje różne metody i funkcje badawcze dla pełnego poznania danego przypadku. Badacz musi znać się na wielu technikach, kumuluje ich zalety i niweluje wady. Np. osoby, działania i przeżycia, zjawiska i wydarzenia… Role: małe grupy, organizacje, społeczności lokalne, fragment...

Teoria społeczna a metodologia - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Metodologia badań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Teoria społeczna a metodologia. Paradygmat konwencjonalny (pozytywistyczny)- jednolity charakter rzeczywistości Paradygmat konstruktywistyczny- rzeczywistość społeczna jest różna od przyrodniczej, poszczególne grupy tworzą swoje rzeczywistości konstrukty jakie ludzie tworzą na temat świata Aspekty ...