Uniwersytet Warszawski - strona 681

Pedagogika - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

Pedagogika = czynność + namysł W XIX w staje się nauką o wychowaniu a nie tylko namysłem filozoficznym- pedagogika skierowała się w stronę nauki. Grecy byli chętni do nauki, ale ich postawa była jednocześnie bardzo sceptyczna, co sprawiło że cywilizacja się unaukowiła. Według nich prawdę poznajemy...

Filozoficzne podstawy pedagogiki - poziomy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Poziomy: Przedkonwencjonalny (K) i przedoperacyjny (P): Jednostka rozumie świat w kategorii skutków - ważne jest osiągnięcie celów, w grę nie wchodzą żadne reguły, zasady. Podstawą działania jest osiąganie celów = skuteczność działania ( a nie wartości, normy). Skuteczność działania to osiąganie pr...

Przeświadczenia pedagogiki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Przeświadczenia pedagogiki o tym czym jest nauka Podział nauk jest problemowy i bezsensowny, bo nie jest tak, że w badaniu natury nie ma nic społecznego: wizja natury i badań już jest czymś społecznym. Nauka ma charakter społeczny i historyczny Postęp- zmiana paradygmatu Nauki przyrodnicze są sp...

Teoria więzi społecznej według Durkheima - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Teoria więzi społecznej według Durkheima. Solidarność mechaniczna- funkcjonuje w społeczeństwie pierwotnym, podporządkowanie bezrefleksyjnej woli zbiorowej czyli systemu nakazów i zakazów tradycja, opinia publiczna. Podział pracy tu prawie nie istnieje = brak indywidualności, niezróżnicowanie społec...

Uczeniu sprzyjają grupy spotkaniowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Uczeniu sprzyjają grupy spotkaniowe (kształci też tak administrację i biznesmenów)- nastawienie na klienta- w tym wypadku na ucznia. Sprzyjanie nowym zmianom i ułatwianie rozwoju. Ważne jest wchodzenie w prywatny świat czyjejś percepcji- wchodzenie w przeżycia innej osoby. Oznacza to rezygnację z w...

Uspołecznienie według Hegla - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Uspołecznienie według Hegla Hegel też pyta o pojęcie więzi, przedstawił on dzieje powszechne jako postęp w uświadamianiu sobie wolności. Człowiek jest istotą duchową, istotą ducha jest wolność. Duch zdobywa samowiedzę o tym, że jest wolny. Zmia...

Wiek scjentystów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

Wiek XIX- wiek scjentystów, poznanie naukowe jest jedyne, wszystkie obszary nie będące doświadczalne stoją pod znakiem zapytania. Nauka/ naukowość to gwarant obiektywności. Wiek XIX- wiek świadomości historycznej- zmienność ludzkich dokonań i myślenia, stosuje się do całego doświadczenia ludzkiego o...

Wilhelm Dilthey - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2072

Wilhelm Dilthey (1833-1911) Jak możliwa jest obiektywna wiedza historyczna? Modelem rozważań jest poznanie naukowe. Trzeba rozróżnić nauki humanistyczne od przyrodniczych. Nauki ...

Wolność moralna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Wolność moralna: Dla Hegla etyka to nie to samo co moralność. Etyka to reguły obowiązujące wszystkich, natomiast moralność to subiektywna wolność jednostki ( to, co dobre/ złe dla jednostki) Prawo gwarantuje wolność wiary (możliwość wyboru) i przekonań (nie poddają się one intersubiektywnej procedu...

Uspołecznienie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 553

Uspołecznienie Możemy mówić o dwóch poglądach na uspołecznienie: uspołecznienie jako konieczność historyczna (tradycja heglowska) uspołecznienie czyli co się zmieniło od czasów polis greckich (H.Arendt) Propozycja Arendt Uspołecznienie odsyła do tego, co prywatne, określa relacje między tym co ...