Uniwersytet Warszawski - strona 677

Wychowanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

Wychowanie ma na celu wprowadzenie zmiany w wychowaniu; zmiany w zakresie: wychowania fizycznego, estetycznego, moralnego(etycznego) i intelektualnego. Pedagogika zajmuje się wychowaniem (poprzez zmiany), a także samą sobą (jak określać cel, jakie metody stosować). Pedagogika: → ogólna → kształce...

Zasada ustawiczności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Zasada ustawiczności - żaden szczebel edukacji nie daje wykształcenia wystarczającego do końca życia. Trzeba nauczyć człowieka, by sam się dalej uczył, rozbudzić motywację. Zasada drożności - Poziomej System edukacyjny musi być tak zorganizowany, aby człowiek, który musi przerwać edukację, mógł j...

Zasady kształcenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

ZASADY KSZTAŁCENIA Zasada: zbiór najbardziej ogólnych twierdzeń z danej dziedziny wiedzy; norma postępowania wyprowadzona w sposób nienaukowy, ale zgodna ze zwyczajem, tradycją, wyznawaną ideologią; teza wywiedziona z jakiejś doktryny naukowej - której twórca chciałby tę zasadę uczynić podwaliną...

Zasady nauczania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

ZASADY NAuczania - normy obligatoryjne wg Kupisiewicza są to pewne normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie umożliwia nauczycielowi zapoznawać uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania oraz zdolności poznawcze, wpajać naukowy pogląd na świat i wdra...

Edukacja elementarna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja wczesnoszkolna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

EDUKACJA ELEMENTARNA CD. Od 1998r National Curriculum-krajowy program nauczania, zawiera: -deklarację celów edukacyjnych -definicje głównych obowiazkowych etapów kształcenia -szczegółowe programy nauczania -poziomy osiagnięc *cele: deklaracja celów edukacyjnych, przygotowanie do mozliwości, ob...

Edukacja elementarna w krajach UE - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja wczesnoszkolna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

EDUKACJA ELEMENTARNA W KRAJACH UE WYKŁAD IV Model szkolny(Grecja, Hiszpania,Francja,Irlandia-dzieci w tym samym wieku) Model rodzinny(Dania,Luksemburg,Niemcy,Finlandia,Szwecja-placówki pozaszkolne, różny wiek) Programy ed.przedszkolnej: *cele edukacji przedszk. -samodzilno,śc -odpowiedzialność...

Monitorowanie osiągnięć wczesnoszkolnych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja wczesnoszkolna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

MONITOROWANIE OSIAGNIEĆ SZKOLNYCH JAKO METODA DOSKONALENA EDUKACJI *ŚLEDZENIE ZMIAN PEWNYCH WIELKOSCI *osiagnięcia szkolne- poziom wykonania istotnych edukacyjnie zadań(cele programu kształcenia0 *monitorowanie-przedmiotem oceny nie jest uczeń ale różne elementy systemu szkolnego odpowiedzialne z...

Reforma edukacji w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja wczesnoszkolna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

REFORMA EDUKACJI W POLSCE *Wprowadzenie reformy99 *cel-wyrównanie szans edukacyjnych młodych ludzi *Upowszechnienie wykształcenia sredniego i wyzszego *podniesienie jakości nauczania i wychowania #ZMIANY -finansowanie szkól podstaw-gminy -nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli -nowy szcze...

Tendencje upowszechniania edukacji przedszkolnej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja wczesnoszkolna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

Tendencje upowszechniania eduk przedszkolnej dla dzieci na świecie .W Pollsce-tendencja odwrotna. PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA -PRZEDMIOT BADAŃ I PERSPEKTYWY ROZWOJU W ŚWIECIE ZMIAN WEDUKACJI ELEMENTARNEJ -subdyscyplina pedagogiczna,która zajmuje się problematyka kształcenia i wychowywania dzieci w w...

Znaczenie edukacji przedszkolenej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja wczesnoszkolna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

ZNACZENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA PODSTAWIE BADAŃ I DOSWIADCZEŃ MIEDZUNARODOWYCH Np.skolaryzacja przedszkolna we Francji 96% U nas regres-60 w miastach, wies16-29% Obowiazkowa edukacja dzieci 6 letnich (1976-zerówka powołana do życia) Znaczacy wpływ przedzszkola na rozwój dziecka-badania miedz...