Uniwersytet Warszawski - strona 676

Planowanie pracy dydaktycznej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

planowanie pracy dydaktycznej Gruntownie przemyślane przewidywanie przebiegu i rezultatów określonych procesów zgodnie z projektem czynności, który obejmuje listę zadań + wskazuje realizatorów, metody i środki urzeczywistnienia tych zadań. Chroni nauczyciela od przypadkowości i chaotyczności dział...

Po co do szkoły - światopogląd - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Po co do szkoły? Światopogląd [→ ocena wypływająca z własnych przekonań i wartości; rozpoznawany po zachowaniu] Zdolności poznawcze (rozwijanie ich) Wiedza Umiejętność samokształcenia Rozwój zainteresowań i zdolności twórczych Przygotowanie do działania Rzeczowa strona celów kształcenia (wg. ...

Progresywizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 826

PROGRESYWIZM - DYDAKTYKA DEWEY NOWA SZKOŁA STARA SZKOŁA SPECYFIKA pobudza do myślenia zaspokaja naturalną ciekawość kształci aktywność i chęć + działanie Sprzyja bierności ucznia Uczy szablonowo Ogranicza zdolności dziecka PROGRAM I METODY Nauczanie praktycznego posługiwania się narzędzia...

Szkoły alternatywne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1043

PRZYKŁADOWE SZKOŁY ALTERNATYWNE * OWIDIUSZ DECROLY (1871 - 1932) psycholog i pedagog, opracował metody pracy z dziećmi opóźnionymi i normalnymi (Grzegorzewska korzystała z jego metod!), w 1914r. założył Fundację Ognisko Sieroce SZKOŁA DLA ŻYCIA PRZEZ ŻYCIE! przygotowanie dzieci do życia w społ. ...

Strategie nauczania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

strategie nauczania (okoń) A ASOCJACYJNA gotowa wiedza + pamięć P PROBLEMOWA kierowanie wywołaniem sytuacji problemowej, aktywne uczenie się przez rozwiązywanie problemów pytania problemowe eksperymenty O OPERACYJNA / ĆWICZENIOWA / DZIAŁANIOWA czynności manualne + intelektualne działalnoś...

System herbartowski - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1827

system herbartowski ­→ system tradycyjny Od czasów Herbarta nie wymyślono lepszego sposobu nauczania wiedzy biernej (podanie i przyswojenie przez ucznia). Herbart zostawił SYSTEM TEORII NAUCZNIA; podstawy są z innych nauk - filozofia i psychologia, ale nie bardzo było skąd brać. Rozwój nauk dopiero...

Systemy dydaktyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1057

SYSTEMY DYDAKTYCZNE: dydaktyka tradycyjna (herbartowska) dydaktyka progresywistyczna (Nowego Wychowania) dydaktyka współczesna Już starożytni Grecy mówili o poznaniu świata, jak poznajemy, jaki wpływ edukacji. Filozofia - różnie o edukacji, np. determinizm neguje w ogóle edukację, determinizm r...

Treść kształcenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798

TREŚĆ KSZTAŁCENIA Całokształt wiadomości, umiejętności z różnych dziedzin rzeczywistości, przewidziany do realizacji w procesie kształcenia. Ogół uporządkowanych wiadomości niezależnych od uczniów Ogół sytuacji pedagogicznych kierowanych na pożądane zmiany w osobowości ucznia, które można określi...

Treści kształcenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Treści kształcenia - wszystko to, z czym uczeń styka się w szkole (Am.). tylko to, co jest hasłem programowym. Kryterium doboru treści kształcenia: wiek rozwojowy (wymagania psychologiczne) wymagania społeczne rozwój nauki (poziom wiedzy naukowej) cele kształcenia pedagogiczne teorie doboru tr...

System regulacyjny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Według teorii poznawczej działanie systemu regulacyjnego (funkcje osobowości) to działania sieci poznawczej, sieci operacyjne i sieci wartości. Osobowość jest wynikiem stopniowo harmonizującej się całości, której podstawowymi funkcjami są: poznawanie świata i siebie (aktywność intelektualna) prze...