Uniwersytet Warszawski - strona 675

Zdrowie i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Zdrowie i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży Definicja zdrowia i jego aspekty Zdrowie - stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko barak choroby czy niedomagania (ułomności) Zdrowie fizyczne - prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich układów i narządów

Cechy współczesnego kształcenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

cechy współczesnego kształcenia (dydaktyka współczesna) Czym charakteryzuje się dydaktyka współczesna? przezwyciężenie jednostronności w analizie genezy, źródeł, mechanizmów i celów poznania wielostronne spojrzenie dziecko może myśleć abstrak...

Definicje dydaktyki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1225

DEFINICJE DYDAKTYKI (KOMEŃSKI, DEWEY) HISTORYCZNA - dydaktyka, sztuka nauczania, umiejętność praktyczna KOMEŃSKI sztuka nauczania wszystkich wszystkiego + wychowanie wszystkich chłopców, dziewczęta, niemowlę, staruszka uniwersalna sztuka HERB...

Edukacja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Edukacja - - ogół procesów oświatowo-wychowawczych obejmujących kształcenie, wychowanie oraz szeroko pojętą edukację. System oświatowy (edukacyjny): system szkolny system wychowania rodzinnego system wychowania przedszkolnego system wychowania równoległego system wychowania pozaszkolnego [Sys...

Formy organizacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

formy organizacyjne - formy kształcenia - formy nauczania Wskazują: jak organizować pracę dydaktyczną stosownie do tego, kto, gdzie i w jakim celu ma być przedmiotem kształcenia KRYTERIA PODZIAŁU FORM NAUCZANIE JEDNOSTKOWE I ZBIOROWE ...

Komisje ekspertów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Komisje ekspertów - analizują stan edukacyjny swojego kraju, opisują i proponują zmiany. W Polsce 2 komisje: Lata '70 - prof. Szczepański → RAPORT O STANIE OŚWIATY 4 możliwe wersje naprawy systemu szkolnego; czwartą pozycję (komitet jej nie polecał) wcielono w życie; Lata '90 - prof. Kupisiewicz ...

Kształcenie wielostronne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

Kształcenie wielostronne / nauczanie wielostronne Teoria mówi: szkoła powinna oddziaływać na i rozwijać stronę intelektualna emocjonalna i praktyczną człowieka. Funkcje teorii kształcenia wielostronnego które uwzględniają ; AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA AKTYWNOŚĆ EMOCJONALNA AKTYWNOŚĆ PRAKTYCZNA wym...

Model tradycyjny nauczania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

MODEL TRADYCYJNY NAUCZANIA CEL: wykształcenie silnego moralnie charakteru nauczanie wychowujące nie można oddzielać wychowania od nauczania (wola i charakter rozwija się z rozumem) życie psychiczne składa się z wyobrażeń czyli reali nie tylko teoria, Herbart korzysta z wielu nauk umysł jest czy...

Niepowodzenia szkolne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1239

niepowodzenia szkolne Sytuacje w których występują wyraźne rozbieżności pomiędzy wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły, a zachowaniem uczniów (postępami) Podział niepowodzeń szkolnych UKRYTE JAWNE Występują gdy nauczyciel nie dostrzega braku w wiadomościach itp. mimo, że braki takie i...

Treści kształcenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dydaktyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

O treściach kształcenia decydować powinny - wymagania społeczne - potrzeby i zainteresowania dziecka - podział nauk - dostosowanie człowieka do życia we współczesnym świecie; - przeżycie w dzisiejszym świecie - problemy globalne programy Ameryki (→świat jest piękny) → u nas się straszy (płuca zni...