Uniwersytet Warszawski - strona 670

Hipoteza o pierwszeństwie afektu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 672

ZAJONC, MURHY - „AFEKT, POZNANIE…” Hipoteza o pierwszeństwie afektu - już minimalna stymulacja może wywołać reakcje afektywne (nie musi być uprzedniej mediacji poznania). Globalne reakcje afektywne są bardziej bezpośrednie i w mniejszym stopniu podlegające kontroli wolicjonalnej. Paradygmat ekspozy...

Zrozumieć emocje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1456

ZROZUMIEĆ EMOCJE R. 1 PODEJŚCIA TEORETYCZNE DO EMOCJI 1. Karol Darwin - podejście biologiczne Zainteresowanie ekspresją emocjonalną jako ewentualnym źródłem dowodów ewolucji gatunku ludzkiego, ciągłości między zachowaniem ludzkim a zachowaniem innych zwierząt oraz fizycznych podstaw umysłu. Jako...

Typy altruizmu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1785

DWA TYPY ALTRUIZMU: ORIENTACJE ENDO- I EGZOCENTRYCZNA Kluczowe rozróżnienie wewnętrznych mechanizmów motywacji altruistycznej. Jerzy Karylowski, Regulacyjna Teoria Osobowości; standardy JA, standardy poza-JA) Podst. zał. koncepcji endo- vs egzoc...

Hipoteza „wrodzonego altruizmu“ - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Hipoteza „wrodzonego altruizmu“. Rola emocjonalnej empatii. zachowania prospołeczne u zwierząt. Szczury - oznaczanie kałem/moczem trującego jedzenia; ale ostrzeganie ma tu charakter odruchowy, choć z pozoru jest nastawione na interes cudzy; pisk schwytanego królike - pozorny

Psychologia motywacji - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia motywacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

Spamiętane przez studentów: 1.Ile % wg Oatleya i Jankinsa zamuje kora nowa? a) 80 b)50 c) 25 2. Odporność na stres zależy od a) ogólnej odporności na cierpienie b) rozwinięcie refleksyjnych standardów wartościowania c) elastyczności w kwestii celów 3. Konflikatami "nierozwiązywalnymi" naz...

Oświecenie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pytania filozoficzne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Oświecenie * naturalizm * idea postępu * historycyzm * kult wiedzy * oddzielenie wiedzy i religii * spory o nowy porządek moralny wolność równość etyka naturalistyczna Złota Reguła nowa wizja społeczeństwa * Zręby nowożytnej demokra...

Pytania filozoficzne - byt - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pytania filozoficzne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Pytania filozoficzne: Co to jest byt? Jak poznajemy świat? - Czy Bóg istnieje? Czy prawa przyrody ograniczają wolność woli? - Co to jest dobro/zło? Na czym polega sens życia? Co to jest piękno? Jak skonstruować idealny model społeczeństwa? Jaki jest stosunek filozofii do nauki? Co to są pra...

Chrześcijaństwo - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pytania filozoficzne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Chrześcijaństwo (Plotyn 205-270, św.Augustyn 354-430 Św. Tomasz z Akwinu 1225-1274) 1. Metafizyka boskiej kreacji a etyka *Autorytet boski jako źródło moralnych nakazów *Bóg jest dobry: problem Eutyfrona *Wiedza a wiara * Rola uczucia i oświec...

Filozofia moralna Kanta - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pytania filozoficzne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

Filozofia moralna Kanta Konstytucja podmiotu moralnego Dobra wola apriori autonomiczna wobec porzadku natury (zmysły, uczucia, skłonności ) zastanych kodeksów moralnych Dobra wola - obowiązek - prawo moralne - imperatyw kategoryczny

Frederyk Nietzsche - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pytania filozoficzne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

FRYDERYK NIETZSCHE 1844-1900 Filozofia życia Relatywizm poznawczy Życie jako wartość; ekspansja życiowa Krytyka tradycji etycznych: Chrześcijaństwo, Oświecenie Moralność jako teoria postaw ludzkich; zamiast opozycji „dobry-zły” opozycja „wielki-marny” panowie i niewolnicy (dostojny i lichy) i...