Uniwersytet Warszawski - strona 663

Wykład - neutralność wojenna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 448

NEUTRALNOŚĆ WOJENNA Pojęcie neutralnosci wojennej Neutralne jest państwo którenie uczestniczy w wojnie.Jest stanem faktycznym z którego wynikają określone obowiązki prawne.Panstwo nie ma obowiżku zachowania neutralnosci podczas wojny,chyba ze zobowiązało się do tego w umowie międzyn.Panstwo neutral...

Wykład - Nieważność

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów Nieważność umów przyczyny nieważności: niedopełnienie warunków umowy powoduje, iż umowa jest nieważna; błąd (error) - powoduje nieważność gdy dotyczy faktu lub sytuacji, która istniała w czasie zawierania umowy i stanowiła podstawę wyrażenia z...

Wykład - Obowiązki przedstawicieli dyplomatycznych wobec państwa przyj...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 896

Obowiązki przedstawicieli dyplomatycznych wobec państwa przyjmującego Poszanowanie praw i przepisów państwa przyjmującego - przywileje i immunitety nie wyłączają podlegania miejscowemu prawu, lecz wyłączają jedynie właściwość sądów lokalnych i zastosowania sankcji za naruszenie odpowiednich norm; n...

Wykład - Obywatelstwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 735

Obywatelstwo Pojęcie i znaczenie obywatelstwa Definicja. Obywatelstwo jest to trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z jakimś państwem, podmiotem prawa międzynarodowego. Znaczenie obywatelstwa. Obywatelstwo stanowi podstawę, na której opiera się ogół praw i obowiązków jednostki wobec państwa. ...

Wykład - Odpowiedzialność międzynarodowa państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

Odpowiedzialność międzynarodowa państwa Koncepcje odpowiedzialności konserwatywna - odpowiedzialność państwa za szkody poniesione na jego terytorium przez cudzoziemca (szkody finansowe); obowiązek naprawienia szkody; postępo...

Wykład - podmioty prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Pojęcie podmiotu w prawie międzynarodowym Pojęcie podmiotowości - podmiot prawa musi legitymować się zdolnością prawną, czyli zdolnością do posiadania praw i obowiązków oraz zdolnością do czynności prawnych - możliwość bezpośredniego zaciągania praw i obowiązków, co...

Wykład - Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego. 1. Społeczność międzynarodowa: ogół suwerennych państw. Utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe ogół niesuwerennych podmiotów, czyli wszystkich

Wykład - Pojęcie i istota Prawa Międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Pojęcie i istota Prawa Międzynarodowego. DEFINICJA - zespół norm regulujących stosunki wzajemne między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mającymi zdolność do działania w stosunkach międzynarodowych. - spory dotyczące definicji - rozbieżno...

Wykład - Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. MONIZM A DUALIZM Teorie określające wzajemne relacje PM do wewnętrznego: Teoria monistyczna - PM i prawo wewnętrzne tworzą jeden system prawny, w którym normy pozostają względem siebie w porządku hierarchi...