Uniwersytet Warszawski - strona 662

Wykład - Funkcje specjalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konsularne i dyplomatyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

2008-06-06 P rawo konsularne Sytuacja prawna konsula w czasie wojny Konsul w czasie wojny  Stan wojny vs. Stosunki konsularne  Ochrona ludności państw w stanie wojny  Mienie państw w stanie wojny (statki) 2 1 2008-06-06 Konsul w czasie wojny Położenie prawne    Do XIX w. – ...

Wykład - Utworzenie konsulatu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konsularne i dyplomatyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

2008-04-24 Prawo konsularne Utworzenie konsulatu 1 Utworzenie konsulatu 1. 2. 3. 4. Początek i koniec funkcji konsularnych Zakres czasowy i terytorialny wykonywania funkcji konsularnych Podmioty uprawnione do wykonywania funkcji konsularnych

Wykład - zagadnienia wstepne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konsularne i dyplomatyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

2008-04-24 Prawo konsularne Zagadnienia wstępne 1 Zagadnienia wstępne 1. Początki instytucji konsula 2. Pojęcie prawa konsularnego 3. Ustanawianie stosunków konsularnych 4. Służba dyplomatyczna a służba konsularna 2 1 2008-04-24 Początki instytucji konsula Starożytność   Potrz...

Wykład - Źródła prawa konsularnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konsularne i dyplomatyczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1309

2008-04-24 Prawo konsularne Źródła prawa konsularnego Źródła prawa konsularnego 1. Proces kodyfikacji prawa konsularnego 2. Umowy międzynarodowe 3. Akty prawa wewnętrznego 4. Wzajemny stosunek różnego rodzaju norm 2 1 2008-04-24 Proces kodyfikacji  Postępowy rozwój prawa międzynar...

Wykład - Azyl terytorialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Azyl terytorialny Definicja. Azyl terytorialny polega na udzielaniu zezwolenia na wyjazd oraz pobyt cudzoziemcom dyskryminowanych czy prześladowanym za swe przekonania i działalność polityczną, religijną lub naukową. Udzielanie azylu oznacza wyłączenie w stosunku do zainteresowanej osoby możliwości...

Wykład - Cudzoziemcy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 819

Cudzoziemcy Dopuszczenie i pobyt cudzoziemców na terytorium innego państwa Ograniczenie dostępu do terytorium. Żadne państwo nie ma obowiązku wpuszczenia cudzoziemców na swe terytorium. Pewne ograniczenia w tym zakresie mogą być rezultatem dwu- lub wielostronnych umów międzynarodowych, jakie państ...

Wykład - Ekstradycja przestępców

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

Ekstradycja przestępców Definicja. Ekstradycja polega na wydaniu podejrzanego lub przestępcy państwu, któremu przysługuje w stosunku do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia lub wykonania orzeczonej już kary. Zasady ekstradycji. Analiza u...

Wykład - Kodyfikacja prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Kodyfikacja prawa międzynarodowego Rozwój historyczny projekty skodyfikowania PM w celu zastąpienia mało precyzyjnego prawa zwyczajowego; zawarcie 13 konwencji haskich w 1907 r. i podpisanie deklaracji londyńskiej w 1909 r. - kodyfikacj...

Wykład - konflikty zbrojne niemające charakteru międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO Rozwój historyczny W minionych wiekach prawo wojenne z reguły nie znajdowało zastosowania w wojnach domowych.Wprzez długie lata rzady były zdecydowane niechętnie podejmowaniu jakichkolwiek zobowiązan miedzynarodowych w zakresie traktowania po...

Wykład - Międzynarodowa ochrona

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Międzynarodowa ochrona praw człowieka Międzynarodowy system ochrony praw człowieka. W wyniku zorganizowanej współpracy państw-członków Narodów zjednoczonych doszło do wypracowania całego międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. U źródeł owej współpracy leżą tragiczne doświadczenia II wojny...