Uniwersytet Warszawski - strona 661

Wykład - Polityka zagraniczna II RP w latach 1926-39

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4354

Polityka zagraniczna II RP w latach 1926 - 1939 Polityka zagraniczna II RP po zamachu majowym 1926 - zamach majowy wpłynął na zmianę ekipy rządzącej oraz dotychczasowej polityki zagranicznej II RP - poprawiła się koniunktura gospodarcza- Polska czerpała coraz większe zyski ze sprzedaży węgla - w l...

Wykład - Polityka zagraniczna III RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 665

Polityka zagraniczna III RP - rząd Mazowieckiego  expose, w którym podkreśla, że Polska nie jest przeciwko nikomu - zmiana nazwy państwa - XII 1989 - kwestia kluczowa - odzyskanie suwerenności - 1-szym szefem MSZ - Krzysztof Skubisze...

Wykład - Proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2401

Proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa Proces podejmowania decyzji w polityce zagr. państwa służy adaptacji systemu politycznego do żądań i wymagań jego środowiska geopolitycznego Decyzje w polityce zagr. są ukierunkowane na osiągnięcie celów polityki zagr., danego państwa. Kategorie ana...

Wykład - Proces tworzenia sojuszy przez II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560

Proces tworzenia sojuszy przez II RP Sojusz z Francją - po I WŚ Francja stała się najsilniejszym państwem w Europie - osłabione Niemcy, zaniepokojona UK - W 1921r. w Paryżu zawarty został układ polityczny oraz tajna umowa wojskowa. Polskę reprezentował Piłsudzki, szef MSZ Sapiecha oraz minister sp...

Wykład - Sytuacja międzynarodowa Polski w latach 1922-26

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1190

Sytuacja międzynarodowa Polski w latach 1922 - 1926 - kwiecień- maj 1922 konferencja genueńska poświęcona unormowaniu sytuacji gospodarczej w Europie- zwłaszcza uznania długów carskiej Rosji przez nowe władze - podczas tej konferencji Niemcy i Rosja podpisały w Rapallo traktat w sprawie uznania sto...

Wykład - Uwarunkowania polityki zagranicznej państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 861

Uwarunkowania polityki zagranicznej państwa Polityka zagraniczna jest kształtowana w systemie wewnętrznym państwa, ale jest realizowana w systemie mnd. Uwarunkowania wewnętrzne obiektywne a) środowisko geograficzne państwa - ...

Wykład - Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1113

Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski 1945 - 1989 Uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrzne a) zewnętrzne: - decyzje wielkich mocarstw dotyczące Polski - zimnowojenny podział Europy (Świata) b) wewnętrzne: - przejęcie wł...

Wykład - PRL w stosunkach międzynarodowych 1945

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036

PRL w stosunkach międzynarodowych 1945 - 1989 Stosunki z państwami socjalistycznymi - priorytetowy kierunek polityki zagr. PRL - jakość tych stosunków była uzależniona od stanowiska ZSRR - najważniejsze stosunki bilateralne z ZSRR - pod wpływem ZSRR zamrożone zostały stosunki dwustronne z ChRL (1...

Wykład - Funkcje administracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konsularne i dyplomatyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

2008-04-24 P rawo konsularne Funkcje konsularne o charakterze ogólnym i administracyjnym Funkcje ogólne i administracyjne… Funkcje polityczne 1.  Misje dyplomatyczne Przywileje i immunitety 2.  Terytorialność prawa Rozwój gospodarczy 3.   XIX/XX w. – rozwój gospodarczy Nowe f...

Wykład - Funkcje sądowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konsularne i dyplomatyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

2008-06-06 P rawo konsularne Funkcje konsularne o charakterze sądowym Funkcje sądowe  Czynności pomocnicze o charakterze sądowym  PP: obowiązek informowania  Porozumiewanie się w celach urzędowych:  W ramach okręgu konsularnego  W ramach państwa (włącznie z centralnymi organami p...