Uniwersytet Warszawski - strona 660

Wykład - Operacje otwartego rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Operacje otwartego rynku - inicjatywa ze strony BC polegają na kupnie lub sprzedaży papierów wartościowych przez BC za pomocą operacji otwartego rynku BC wpływa na płynność sektora danego kraju BC nie może skupować bezpośrednio bonów skarbowych od Rzadu, bo musiałby zwiększyć inflacje Polityka p...

Wykład - Polityka budżetowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

POLITYKA BUDŻETOWA To oddziaływanie za pomocą instrumentów systemu finansowego państwa na gospodarkę oraz osiągania za jego pomocą określonych celów ekonomicznych, społecznych i politycznych; realizowana jest przez rząd Dwa rodzaje pol...

Wykład - polityka dochodowo-cenowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1463

POLITYKA DOCHODOWO-CENOWA - istotna w państwach aktywnie wykorzystujących politykę budżetową - POLITYKA DOCHODOWA - ogół narzędzi, za pomocą których państwo dąży do określenia granic rocznego, bezinflacyjnego wzrostu wszystkich - zmnie...

Wykład - Problemy i kierunki rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Problemy i kierunki rozwoju PG to: - realizowanie teorii ekonomii w praktyce - związek polityka/gospodarka - sterowanie gospodarką by utrzymać władzę/ reelekcja (cykl koniunkturalny tyle ile władza = 4 lata) I - zdobyć władzę II - utrzymać III - doprowadzić do reelekcji Lata 80-te thatcheryz...

Wykład - Teorie polityki gospodarczej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Teorie PG Klasyczna „normatywna” teoria PG Współczesna szkoła wyboru publicznego Zakładała istnienie podmiotu polityki - polityków, którzy działają w imieniu jednolitej, niezróżnicowanej masy społecznej, społeczeństwa Zakłada istnienie...

Wyklad - ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - 1990r. - oddzielne ministerstwo przekształceń własnościowych ustawa o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych - 1996r. prywatyzacja - szczególny charakter...

Wykład - środki polityki zagranicznej państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 560

Środki polityki zagranicznej państwa a) środki polityczne - oświadczenia i deklaracje polityczne - szeroko pojęta działalność dyplomatyczna - dyplomatyczne środki rozwiązywania sporów mnd. b) środki ekonomiczne - produkty m...

Wykład - Cele polityki zagranicznej państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1302

Cele polityki zagranicznej państwa Czym jest cel polityki zagranicznej? - cel pożądany stron spraw, do którego dąży dane państwo, podejmując określone działania - cele stanowią wyraz dążeń rządów - cele są projekcją stanu spr...

Wykład - Funkcje polityki zagranicznej państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1176

Funkcje polityki zagranicznej państwa Rodzaje funkcji polityki zagranicznej państwa: a)Funkcja adaptacyjna - adaptacja poprzez dostosowywanie się do zmian w otoczeniu, np. sprawa Steinbach - adaptacja poprzez oddziaływanie -...

Wykład - Kształtowanie polityki zagranicznej II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Kształtowanie polityki zagranicznej II RP 1918-1920 Tworzenie podstaw polityki zagranicznej II RP - odzyskanie niepodległości po 123 latach było wynikiem korzystnej koniunktury mnd. - 11 listopada 1918r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudzkiemu władzę wojskową - 22 listopada Piłsudzki zastał Tymcza...