Uniwersytet Warszawski - strona 657

Wykład - Zakazane metody połowu i zabijania

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Zakazane metody połowu i zabijania - osobny artykuł w nowej ustawie o ochronie przyrody Art. 54. Chwytanie lub zabijanie dziko występujących zwierząt wymagających ochrony ... , nie może być wykonywane przy użyciu: 1) oślepionych lub okaleczonych zwierząt jako wabików; 2) urządzeń odtwarzających ...

Wykład - ochrona obiektów i obszarów

 • Uniwersytet Warszawski
 • ochrona osób
 • Ochronia osób mienia obiektów i obszarów
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2051

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz. U. z dnia 26 września 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie, 2) zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych słuŜb ochrony, 3) zasady ...

Wykład - Kierowanie a zarządzanie - podstawowe różnice

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3311

Kierowanie a zarządzanie - podstawowe różnice: Kierowanie - jest stosowane w odniesieniu do wszystkich organizacji, a zarządzanie - do organizacji gospodarczych i niektórych instytucji. niedochodowych (np: szpital, teatr, szkoła wyższa). Podstawowe funkcje zarządzania: Planowanie Organizowanie ...

Wykład - pokój i bezpieczeństwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Organizacje Międzynarodowe VII Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe w działalności INGOs: Charakterystyka przedmiotowego zakresu działalności INGOs Wybrane INGOs: a) Peace Brigades : http://www.peacebrigades.org/ „PBI is...

Wykład - funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

„FUNKCJE I ZNACZENIE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH” Wstęp: Praca ta dotyczy funkcji i znaczenia organizacji międzynarodowych, ponieważ uważane są za kluczowego, jednego z najważniejszych obok państwa, uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych. Organizacje międzynarodowe istniały już w sta...

Wykład - rola we współczesnej edukacji międzynarodowych organizacji i ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Jaką rolę we współczesnej edukacji odgrywają międzynarodowe organizacje i ośrodki badań, zajmujące się oświatą i wychowaniem? Do najważniejszych organizacji poza UE należą: Rada Europy z siedzibą w Strasburgu Organizacja współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu UNESCO -

Wykład - Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 588

Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych Kegel T. `Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie' w Łoś-Nowak T. s. 100-109 Geneza organizacji międzynarodowych Geneza organizacji międzynarodowych sięga VIII wieku p.n.e. W starożytnych Chinach istniały formy stosunków międzynarodowy...

Wykład - nowe wyzwania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

Adam Daniel Rotfeld∗ ONZ - Nowe Wyzwania, Nowe Zadania Wprowadzenie Przyszłość Narodów Zjednoczonych - to jeden najistotniejszych problemów stojących dziś przed społecznością międzynarodową. Wydarzenia z 11 września ujawniły w całej rozciągłości słabości istniejącego porządku międzynarodowego. Wy...

Wykład - ochrona praw kobiet

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Organizacje Międzynarodowe IV INGOs a ochrona praw kobiet: Wybrana problematyka praw kobiet: a) problematyka normatywna; b) sytuacja kobiet w krajach 3. świata; Przykłady organizacji działających na rzecz kobiet: a) Women for Women International : http://www.womenforwomen.org/ Women for Women...

Wykład - prawa człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Organizacje Międzynarodowe 3 Globalna i regionalna ochrona praw człowieka : http://www.etnoteam.pl/pojecia_miedzynarodowe Jeszcze na początku XX wieku uznawanie praw człowieka leżało w gestii poszczególnych państw. Nie istniał żaden uniwersalny i prawnie wiążący katalog praw człowieka. Dopiero II ...