Uniwersytet Warszawski - strona 656

Wykład - Ogrody botaniczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Ogrody botaniczne (ob) i ogrody zoologiczne (oz) Ob i oz podlegają ochronie, która polega na zakazie: 1) wznoszenia na ich terenie obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z ich działalnością; 2) zmniejszenia ich obszaru na rzecz d...

Wykład - Opamiętanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Opamiętanie Przełomem w stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego był, opublikowany w maju 1969 r., raport sekretarza generalnego ONZ - U Thanta „The problems of human environment”, zawierający udokumentowane dane dotyczące globalnego

Wykład - Park krajobrazowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

Park krajobrazowy Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Utwor...

Wykład - Pomnik przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Pomnik przyrody Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, ...

Wykład - Rozwój sieci parków narodowych w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Rozwój sieci parków narodowych w Polsce Lp Nazwa Województwo Rok Kate-goria IUCN Obszar (ha) 1 Białowieski Podlaskie 1947 II* 10501,9 2 Świętokrzyski Małopolskie 1950 II 7626,4 3 Babiogórski Małopolskie 1954 II* 3391,6 4 Pieniński Małopolskie 1954 II 2346,2 5 Tatrzański ...

Wykład - ustawy o ochronie przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

Pierwsza ustawa o ochronie przyrody - 10 marca 1934 (autorzy - prof. J. G. Pawlikowski i inni członkowie PROP), 1. Nowoczesna, nakazująca chronić „...tak gatunki, jak zbiorowiska i poszczególne okazy”, których zachowanie leży w...

Wykład - Widmo katastrofy globalnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Widmo katastrofy globalnej Człowiek i jego gospodarka przygotowały w XX wieku solidny grunt pod kolejne, potencjalnie znacznie groźniejsze, przeobrażenia naszej planety: zanik warstwy ozonowej i globalne ocieplenie klimatu. Wprawdzie w świecie nauki panują kontrowersje co do przewidywanych skutków ...

Wykład - Wykonywanie ochrony przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Wykonywanie ochrony przyrody Niektóre obowiązki ministra środowiska (1) sporządzenie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z projektem programu działań (zatwierdzany uchw...

Wykład - Zagłada gatunków i spustoszenia żywych zasobów Ziemi

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Zagłada gatunków i spustoszenia żywych zasobów Ziemi Z najnowszych badań paleontologicznych wynika, że w okresie ostatnich setek milionów lat liczba gatunków na kuli ziemskiej była względnie stabilna, nie licząc epizodycznych katastrof, które nękały naszą planetę co ok. 26 mln lat. W okresach „spok...

Wykład - Zagrożenia biosfery

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Zagrożenia biosfery Ziemią zawsze wstrząsały wielkie kataklizmy, ale tempo przeobrażeń środowiska nigdy nie było tak gwałtowne, jak w minionym stuleciu, które w dziejach naszej planety, liczących około 4,6 mld lat, znaczy tyle, co setna część sekundy w okresie roku. Jeden wiek - to także zaledwie uł...