Uniwersytet Warszawski - strona 65

note /search

św. Bernard z Clairvaux

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

ś w. Bernard z Clairvaux ( 10 91 - 1153 ) mistycyzm - droga do poznania prawd nadprzyrodzonych, możliwa do przebycia tylko dzięki kontemplacji mistycyzm ekskluzywny - mistycyzm ma zastąpić scholastykę mistyczne obcowanie z Bogiem jes...

św. Hugon od św. Wiktora

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

ś w. Hugon od św. Wiktora ( 10 9 6 - 11 41 ) filozof i teolog urodzony w Saksonii, większość życia spędził w klasztorze św. Wiktora pod Paryżem jego najważniejszym dziełem był „Didascalion” połączenie mistycyzmu i scholastyki - doceniał wied...

św. Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1169

św. Tomasz z Akwinu ( 122 5 - 1274 ) jeden z głównych teologów scholastyki filozofia jest dochodzeniem do prawdy za pomocą objawienia i operacji logicznego rozumowania filozofia występuje w ścisłym związku z teologią metoda scholastyczna - ...

Adam Smith Richard Price Thomas Reid

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

za i przeciw Hume'owi: Smith, Price, Reid Adam Smith (1723-1790) Centralne miejsce w swojej teorii etycznej przyznaje Smith współodczuwaniu, czyli sympatii, a tym samym teorii tej nadaje wymiar społeczny. Samo współodczuwanie ugruntowane jest na wyobrażaniu sobie, co czulibyśmy w danych sytuacjach ...

Anaksymander z Miletu - Tales z Miletu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) Najważniejsze dzieło - „O przyrodzie" Był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „Wszystko albo jest zasadą, albo p...

Anaksymander z Miletu - Natura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Anaksymander z Miletu (608 - 547 r. p.n.e.) najważniejsze dzieło - „O przyrodzie". Był uczniem Talesa i kontynuował jego badania nad zasadą świata „wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady" - dlatego zasadą jest b...

Anaksymenes i szkoła elejska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Anaksymenes (585 - 525 r. p.n.e.) i szkoła elejska Anaksymenes pochodził z Miletu i był uczniem Talesa i Anaksymadra - przejął po nich problem analizy zasady świata świat i przyroda są w nieustannym ruchu wszystko, co istnieje, pulsuje nieus...

Apologeci łacińscy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

Apologeci łacińscy Pisma chrześcijańskie pisane po łacinie pojawiły się później niż apologie greckie, gdyż pierwszym językiem Kościoła Zachodu była Greka, której do połowy III wieku gmina chrześcijańska w Rzymie używała jako języka li...

Apologeci greccy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Apologeci greccy Doktrynalne opracowanie religii chrześcijańskiej rozpoczyna się z „pisarzami kościelnymi”, a szczególnie z tymi spośród nich, których tradycja każe nazywać „Ojcami Kościoła”. Ojcem Kościoła jest pisarz kościelny, którego dzieła i osoba wykazują cztery następujące cechy: doktrynalną...

Arthur Schopenhauer - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1113

Arthur Schopenhauer (1788-1860) dysertacja doktorska Schopenhauera Praca ta powstała pod wpływem Kanta. Świat doświadczenia jest światem zjawiskowym, jako taki jest on światem naszych umysłowych przedstawień. Wszystkie przedstawienia są jednak ...