Uniwersytet Warszawski - strona 647

Prasa bulwarowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1393

PRASA BULWAROWA SCHARAKTERYZUJ NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE. Prasa bulwarowa w porównaniu z tytułami prestiżowymi osiąga zdecydowanie większe nakłady. Posługuje się prostym językiem, zamieszcza dużo zdjęć. Ma wielu czytelników jednak niekoniecznie wykształconych. Wielka Brytania: Kolorowe gazety popula...

Prasa ekonomiczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

PRASA EKONOMICZNA. SCHARAKTERYZUJ NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE. Stany Zjednoczone: US News & World Report- Tygodnik ten powstał w 1948 roku, ale jego rodowód jest znacznie dłuższy, bowiem sięga 1926 roku kiedy to pojawił się The United States Daily publikujący dokumenty rządowe. Drogą późniejszych ...

Proces koncentracji mediów w Stanach Zjednoczonych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 917

PROCES KONCENTRACJI MEDIÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH I PRÓBY JEGO OGRANICZANIA. WIELKIE GRUPY MEDIALNE. Koncentracja prasy w USA jest procesem stałym choć o różnym natężeniu. Charakteryzuje ją multimedialność i umiędzynarodowienie. Multimedialność jest cechą wielu koncernów amerykańskich, ale umiędzyn...

Przyczyny i skutki koncentracji mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1190

PRZYCZYNY I SKUTKI KONCENTRACJI MEDIÓW. WIELKIE MIEDZYNARODOWE GRUPY MULTIMEDIALNE. Koncentracja jest procesem o charakterze obiektywnym. Wynika z przyczyn obiektywnych i dlatego nigdy się nie zakończy. Jej podstawowym motorem jest postęp techniczny, który sprawia, że żeby utrzymać się na rynku trz...

Reklama a media-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

REKLAMA A MEDIA. Reklama jest nieodłącznym składnikiem mediów masowych. Dla mediów komercyjnych jest podstawowym źródłem finansowania. Darmowa prasa utrzymuje się wyłącznie z reklam. Media troszeczkę ściągają od reklamy np. badania opinii publicznej,

Rosyjskie czasopisma prestiżowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 364

ROSYJSKIE CZASOPISMA PRESTIŻOWE. Tygodniki: Argumienty i Fakty- Powołane do życia w początkach lat 80. jako poradnik agitatora partyjnego. W latach „pierestrojki” czołowy organ prasowy obozu reform. U schyłku ZSRR najwyżej nakładowe pismo na świecie. Gazeta nadal niezwykle popularna. Moskowskije N...

Rosyjskie dzienniki prestiżowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

ROSYJSKIE DZIENNIKI PRESTIŻOWE. Izwiestja- Gazeta codzienna założona w 1917 roku, która uprzednio była organem prasowym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Obecnie stanowi własność zespołu redakcyjnego. Komsomolskaja Prawda- Dawny organ pr...

WASHINGTON POST I NEW YORK TIMES -opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

SZCZEGÓLNE ZNACZENIE WASHINGTON POST I NEW YORK TIMES JAKO DZIENNIKÓW PRESTIŻOWYCH. NYTIMES 1851 Raymond, NY Daily Times: odmienny od prasy Beneta i Greeleya bogate, wiarygodne, rzeczowe komentarze od początku dotykał spraw międzynarodowych zapoczątkował pojęcie prestige papers 1866 Adolph Ochs...

Wielka Brytania-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497

WIELKA BRYTANIA: Prasa drukowana. Około 1620 roku Thomas Archer rozpoczął wydawanie cotygodniowych informatorów. W 1665 roku pojawił się pierwszy rządowy dwutygodnik- „Oxford Gazette” (później tytuł zmieniono na „London Gazette”). W tamtym okresie na terenie UK obowiązywał zakaz publikowania info...

Wielkie postacie prasy amerykańskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 301

WIELKIE POSTACIE PRASY AMERYKAŃSKIEJ. Joseph Pulitzer- Przybył do Stanów z Węgier w 1864 roku nawet nie znając języka angielskiego. Po pewnym czasie pracy w prasie niemieckojęzycznej nabył dziennik St. Louis Post-Dispatch, który stał się początki...