Uniwersytet Warszawski - strona 645

Podstawowe zadania publikacji wewnętrznej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Podstawowe zadania publikacji wewnętrznej: informowanie pracowników zachęcanie pracowników do podwyższania jakości produktu promowanie osiągnięć i sukcesów pracowników promowanie osiągnięć i sukcesów organizacji PR zewnętrzny: Informacje pisemne dla dziennikarzy Wydawnictwa firmowe Imprezy z...

PR na początku XXI wieku-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

PR na początku XXI wieku: Era komunikacji dwustronnej (rozwój nowych mediów): Sieci kablowe, komórki, SMS-y, faksy, skanery, internet. Działalność PR stała się integralną częścią sposobów działania firm. Ponad 70% zawartości przeciętnego dziennika w USA jest rezultatem działań PR-owcó. Przyczyny ...

Rola PR-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

Rola PR: PR układa i utrwala fundamenty rozwoju pozytywnego wizerunku PR może działać jak magnes - wszystkie jego części „ciągną” w tym samym kierunku - osiągnięcia strategicznego celu Dlatego PR jest strategią i nieodłącznym elementem działania ...

Bliższa prezentacja wydań typu A, B-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

Bliższa prezentacja wydań typu A Wstęp: I część zawiera dokumentację uzasadniającą taki czy inny wybór źródeł jako podst. wyd. tekstu oraz dokładny opis wszystkich uwzględnianych przez edytora w mniejszym czy większym stopniu źródeł; np.: w sytuacji edytorskiej 1: opis bibliograficzny tego jedyneg...

Tekst poprawny -opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Tekst poprawny to wymóg, obowiązujący edytora w każdym wydaniu. Tekst taki może być jednak podany w różny sposób. Owo przystosowanie się do celu praktycznego, jakiemu ma służyć dany typ edycji prowadzi do wyróżnienia najczęściej wyodrębnianych trzech...

Wydania szkolne i popularne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Wydania szkolne i popularne - typ C Rozmaitość odmian edycji w tej klasie wydań oczywiście jeszcze większa. Wskazania ogólne więc jeszcze bardziej płynne. UWAGA: edycje tekstów literackich do nauczania szkolnego musza być przystosowane do obowiązującego w danym czasie programu i do panujących wówc...

System informacji masowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

SYSTEM INFORMACJI MASOWEJ (POJĘCIE, RODZAJE). Pojęcie systemu informacji masowej pojawiło się wraz z pojawieniem się radia, następny etap wynikał z rozpowszechnienia się telewizji. SYSTEM MASOWY TO ZESPÓŁ CZYNNIKÓW SŁUŻĄCYCH STAŁEMU INFORMOWANIU DANEJ SPOŁECZNOŚCI O AKTUALNYCH WYDARZENIACH ORAZ IC...

Amerykańskie czasopisma prestiżowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

AMERYKAŃSKIE CZASOPISMA PRESTIŻOWE. Time- Założony został przez Henry Luce'a w 1923 roku, stając się główną częścią koncernu Time Inc. Magazyn ten od początku miał służyć tzw. dziennikarstwu interpretacyjnemu, którego zadaniem było nie tylk...

Amerykańskie dzienniki prestiżowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 714

AMERYKAŃSKIE DZIENNIKI PRESTIŻOWE. Poziom ich czytelników jest wysoki, ale nakład mają mniejszy niż tytuły bulwarowe. Do tej grupy należą dzienniki takie jak: Wall Street Journal, USA Today, The New York Times, The Washington Post, The ...

Brytyjskie czasopisma prestiżowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

BRYTYJSKIE CZASOPISMA PRESTIŻOWE. Do czasopism stojących na wysokim poziomie, o stabilnej pozycji na rynku możemy zaliczyć: społeczno-kulturalny The Spectator, polityczno-informacyjny The Music Journal, gospodarczo-polityczny The Economist. ...