Uniwersytet Warszawski - strona 64

Polski System Medialny - wykład 03.03.2008

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

WSKAŹNIK ZASIĘGU SPOŁECZNEGO Jest wyrażany w procentach, jest to właściwie czytelnictwo tytułu. Przykładowo: 100% = wszyscy dorośli (powyżej 16. roku życia) Polacy, deklarujący, że czytają jakieś dzienniki (przynajmniej raz w tygodniu). St...

Polski System Medialny - wykład 7-01-2008

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

PSM - 7.01.2008 Sposoby prywatyzacji mediów: (1990) Uwłaszczenie Jeśli zespół redakcyjny utworzył spółdzielnię pracy (minimalnie 15 osób) i zgłosił do komisji likwidacyjnej prośbę o przekazanie tej spółdzielni pracy prawa do tytułu i dysponowania majątkiem redakcyjnym pisma. Przekazanie pisma na...

Polski System Medialny - wykład 10-12-2007

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

PSM - 10.12.2007 PRZYKŁADY POGWAŁCEŃ PRAWA W PRL (?): 1951 - Spółdzielnia Wydawniczo Oświatowa CZYTELNIK przekazała 12 tytułów RSW Prasa . 25.07.1951 - Ze struktur PAP wyrwano Centralną Agencję Fotograficzną (źródło zdjęć dla całej prasy polskiej, właściciel ok 3 mln

Polski System Medialny - wykład 12-11-2007-cz1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

Gatunki dziennikarskie - 12.11.2007 Wyznaczniki: Zmiana relacji między państwem a systemem medialnym. Monopol de facto do '89 został zlikwidowany, w jego miejsce wprowadzono system rejestracyjny o czysto administracyjnym charakterze. Konsekwencje: Wzrost ilości tytułów. Możliwość upadku tytułu...

Polski System Medialny - wykład 25.02.2008

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

W PRL prasa dzieliła się na poranną i popołudniową. Poranna była zobowiązana do publikowania depesz AP w całości, oraz sprawozdań z zebrań partyjnych. Popołudniówki rozchodziły się w dużym nakładzie, dlatego że nie były zobowiązane do publi...

Polski System Medialny - wykład 29-10-2007

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

PSM - 29-10-2007 ZAKRES POJĘCIA SYSTEM PRASOWY/SYSTEM MEDIALNY System to pewna autonomiczna całość, która może mieć materialną postać lub postać umowną (niematerialną). Nie jest monolitem, ale jest całością złożoną z iluśtam elementów. Elementy te często są jeszcze bardziej złożone. Poszczególne ...

Wykład PSM-5.05.2008 - Polski System Medialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

KRRiT : 29.12.1992r. - Przyjęcie ustawy o Radiofonii i Telewizji. Trzy miesiące wcześniej (15.10.1992) dokonano nowelizacji konstytucji, polegającej na wpisaniu do tekstu konstytucji pięciu liter: KRRiT. Taką nazwą określo...

Zagadnienia wersja 2 - Polski System Medialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 140
Wyświetleń: 700

MODELE ORGANIZACJI KOLPORTAŻU. Kolportaż - 1. rozprowadzanie, rozpowszechnianie, rozprzedawanie książek, pism, wydawnictw wśród odbiorców, prenumeratorów. 2. systematyczne rozprowadzanie dzienników, czasopism za pomocą prenumeraty lub sprzedaży...

św. Anzelm z Canterbury

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735

św. Anzelm z Canterbury ( 1033 - 1 1 0 9 ) średniowieczny teolog i filozof, twórca scholastyki stosunek wiary i rozumu wiara wyprzedza zrozumienie zrozumienie ma uzasadniać wiarę, a nie sprawdzać ją zrozumienie wynika z wiary i pra...

św. Augustyn

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

św. Augustyn ( 354 - 430 ) główne dzieła: „Wyznania” - traktat o charakterze pamiętnikarskim i modlitewnym „O Trójcy” - systematyczny wykład poglądów teologicznych „O państwie bożym” - wykład poglądów historiozoficznych teoria poznania celem człowieka jest szczęście, które może dać mu tylko Bó...