Uniwersytet Warszawski - strona 636

Stereotypy narodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 749

STEREOTYPY NARODOWE Stereotyp - jest rodzajem postawy wobec rzeczywistości społecznej, w której element poznawczy jest specyficznie zdeformowany. Najczęściej są budowane w odniesieniu do grup społecznych i etnicznych, klasowych, zawodowych, lub związanych z określoną płcią. Stereotypy są przekazywa...

Systemy kultury-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 630

Systemy kultury (nauka, religia, sztuka, język-komunikacja). SYSTEMY KULTURY charakteryzują się uporządkowanym i skoordynowanym zespołem swoistych elementów, powiązanych wzajemnymi relacjami, składających się na zwarty obraz odpowiedniej dziedziny kultury. → NAUKA-to termin różnie definiowany. W s...

Trzy czyste typy prawomocnego panowania Webera-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2156

TRZY CZYSTE TYPY PRAWOMOCNEGO PANOWANIA - M. WEBER PANOWANIE - tzn. prawdopodobieństwo, że określony rozkaz zostanie wykonany, może opierać się na różnych motywach posłuszeństwa. W postaci czystej istnieją tylko trzy typy „podstaw prawomocności” panowania, których każdy, - jeśli rozpatrujemy typ cz...

Typy biograficzne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

TYPY BIOGRAFICZNE → osoby ukształtowane w wieku wychowawczym głównie pod wpływem określonej klasy kręgów: ludzie dobrze wychowani - największy wpływ kręgów wychowawczych ludzie pracy - największy wpływ kręgów pracy ludzie zabawy - największy wpływ kręgów zabawy Inne typy biograficzne: ludzie bi...

Wewnętrzna organizacja grupy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Wewnętrzna organizacja grupy: POZYCJA SPOŁECZNA → wiązka uprawnień i obowiązków pojmowanych nie w sensie prawnym, ale jako splot uprawnień i obowiązków społecznie przez otoczenie uznawanych za przysługujące danej jednostce lub kategorii jednostek czy też jako obowiązki oczekiwane, żądane lub kierow...

Wielkie struktury społeczne, Turowski-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1715

Wielkie struktury społeczne” Klasy i warstwy społeczne - koncepcje teoretyczne. Zróżnicowanie społeczne Pojęciem zróżnicowania społecznego określamy elementarne fakty odmienności i różnic występujących wśród członków danego społeczeństwa. Można wyróżnić co najmniej cztery zasadnicze rodzaje tych ...

Socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288

SOCJOLOGIA → nauka o zbiorowości; wg J. Szczepańskiego: o tworzeniu się zbiorowości, ich strukturze, procesach zachodzących w tych zbiorowościach przedmiot badań: istota społeczna w swoim społecznym otoczeniu socjologia - diagnoza życia społecznego 1837 r. - „Kurs filozofii pozytywnej” A. Comte -...

Struktura społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 574

J. Błuszkowski, Struktura społeczna SPOŁECZEŃSTWO → jest zbiorowością ludzi stanowiącą względnie autonomiczną i zamkniętą całość, wyodrębnioną na zasadzie terytorialnej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej Społeczeństwo: morficzne - społeczeństwo zbudowane z elementów posiadających swój kształ...

Jednostka i Społeczeństwo-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 462

Jednostka i Społeczeństwo Jednostka indywidualna to nie jednostka społeczna Każda jednostka istnieje w społeczeństwie Jednostką zajmują się psychologia i antropologia (fil.) Psychologia = dynamika pracy mózg, pamięć Filozofia, an...

Kultura-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Kultura Kultura (potoczne znaczenie) - pojęcie wartościujące. Osoba kulturalna, bardziej kulturalny. Charakter emocjonalny Etnocentryzm - pejoratywne odnoszenie się do obcej kultury, gloryfikacja własnej. Łagodny - gradacyjny, stereotypowy, pokazywanie wyższości i niższości Ostry - odmawianie st...