Uniwersytet Warszawski - strona 635

Formowanie się tożsamości narodowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

FORMOWANIE SIĘ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ NARÓD - specyficzna grupa społeczna, powiązana więzią naturalną i emocjonalną, dążącą do posiadania państwowości, świadomość wspólnego pochodzenia, przeświadczenie o wspólnych cechach fizycznych i psychicznych (charakter narodowy). Każda definicja narodu odwołuj...

Grupy społeczne i ich typologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Grupy społeczne i ich typologia Grupą społeczną są minimum 3 osoby tworzące wyodrębnioną całość i mające poczucie owej odrębności, między którymi występują relacje psychiczne, zwane więzami społecznymi, lub pośrednie i rzeczowe powiązania jako stosunki społeczne. Grupa społeczna to system jednostek...

J. Gajda, antropologia kulturowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 3675

J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze TREŚĆ I ZAKRES POJĘCIA KULTURA Genealogia pojęcia kultura i cywilizacja oraz relacje: natura-kultura, cywilizacja-kultura. → Rodowód pojęcia „kultura” sięga staroż...

Elementarne pojęcia socjologii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1162

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii ZBIÓR SPOŁECZNY → pewien ogół osób wyróżnionych na podstawie cechy wspólnej przez obserwatora zewnętrznego (bez względu na to czy ludzie uświadamiają sobie posiadanie tej cechy; osoby te nie muszą być połączone więzią) KATEGORIA SPOŁECZNA → ogół osób ...

J. Turowski Małe struktury społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 2786

J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne ZBIÓR, ZBIOROWOŚĆ → pewna statystycznie wyodrębniona grupa ludzi KATEGORIA SPOŁECZNA → zbiorowość wyróżniona ze względu na społecznie ważną cechę ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA → zbiorowość, k...

Jednostka jako istota społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Jednostka jako istota społeczna Jednostka w społecznym otoczeniu. Człowiek w perspektywie socjobiologii. Socjalizacja. Wpływ kręgów społecznych na socjalizację jednostki. Pojęcie osoby w antropologii i socjologii. Osobowość społeczna. Kultur...

Klasy i warstwy społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

Klasy i warstwy społeczne - zagadnienia teoretyczne Rodzaje różnic społecznych: biologiczno - fizyczne demograficzne społeczne psychiczne W naukowym ujmowaniu klas wyróżniamy orientację: ekonomiczną - klasy powstają w warunkach ekonomicznych, w rozwoju ekonomicznym społeczeństw funkcjonalną -...

Polityka jako zawód i powołanie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2485

POLITYKA JAKO ZAWÓD I POWOŁANIE. Państwo jest wspólnota ludzką, która w obrębie określonego terytorium - owo terytorium stanowi jej wyróżnik - rości sobie prawo monopolu na wywieranie prawomocnej przemocy fizycznej. W taki wypadku polityka oznaczałaby dla nas dążenie do udziału we władzy czy to mię...

S. Czarnowski, Kultura-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1687

S. Czarnowski, Kultura inteligencja twórcza - cecha gatunkowa i biologiczna, pozaspołeczna konieczność rozwoju w rozwoju kultury, która sprawia, że każdorazowy jej stan jest warunkiem stanu jej następnego, twórczość jednostek pomnaża lub zmien...