Uniwersytet Warszawski - strona 624

Kurs walutowy oraz bilans płatniczy-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 1: Kurs walutowy oraz bilans płatniczy – dwa kluczowe pojęcia w gospodarce otwartej Zadanie 1 (na rozgrzewkę;-) Wyobraź sobie, że dysponujesz kwotą 1 miliona złotych. Posługując się danymi zawartymi w poniższej tabeli powiedz, ile możes...

Unia monetarna-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 6: Unia monetarna Zadanie 1 Co to jest unia monetarna? Sformułuj trzy warunki unii monetarnej wymieniane przez teorię integracji gospodarczej. Czy warunki te spełnia EMU (Econom...

Model Heckschera-Ohlina - część I-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1309

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 9: Model Heckschera-Ohlina - część I Zadanie 1 Przypuśćmy, że jakiś kraj wytwarza wino (W) i ser (C) zużywając posiadany zasób 400 jednostek pracy (roboczogodzin) (L) i 600 jedno...

Model Heckschera-Ohlina – część II-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 10: Model Heckschera-Ohlina – część II Zadanie 1 Polska i Madagaskar wytwarzają żywność i artykuły chemiczne przy pomocy dwóch dostępnych czynników produkcji, kapitału i pracy (które mogą być substytutami w pewnym zakresie). Produkcja ż...

Identyfikacja bakterii z rodziny Enterobacteriacaeae-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295

Mikrobiologia przemysłowa ćw. 3 TESTY API Identyfikacja bakterii z rodziny Enterobacteriacaeae Metody identyfikacji bakterii (potrzebna jest czysta kultura wyizolowana z danego produktu bądź w wyniku sączenia na specjalnych sączkach) Podstawowe : - Barwienie metodą Gramma - Obserwacje mikro...

Mikrobiologia przemysłowa ćw. 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Mikrobiologia przemysłowa ćw. 1 Mikrobiologia przemysłowa zajmuje się wykorzystywaniem w przemyśle właściwości drobnoustrojów. - produkcja metabolitów pierwotnych (m.in. bakterie kw. mlekowego, bakterie kw. glutaminowego, promieniowce, grzyby produkujące

Fermentacje-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1309

Mikrobiologia przemysłowa ćw2 Fermentacje – specyficzne formy utlenienia związków bez udziału łańcucha oddechowego. Polegają na odwodornieniu substratu. Produkty pośrednie prowadzą do otrzymania produktów ostatecznych. FERMENTACJA MLEK...

Immobilizacja enzymów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Mikrobiologia przemysłowa ćw5 IMMOBILIZACJA ENZYMÓW Immobilizacja – przeprowadzenie enzymu ze stanu rozpuszczalnego do nierozpuszczalnego najczęściej przez związanie z mechanicznym, nierozpuszczalnym nośnikiem. Bardzo trudno jest otrzymać czysty enzym : - enzymy są rozpuszczalne w wodzie. - T...

Antybiotyki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Mikrobiologia przemysłowa ćw. 4 ANTYBIOTYKI Badanie z zamro onej brzeczki. Hodowla produkcyjna = podło e + zabity szczep + grupa ryfamycyn Okresy badań antybiotyków: - okres wstępny (Alexander Fleming, na zdj.) - złota era badań nad antybiotykami - era antybiotyków półsyntetycznych (narastaj...

Erytromycyna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Mikrobiologia przemysłowa ćw7 Erytromycyna Erytromycyna jest to antybiotyk makrolidowy wytwarzany przez Streptomyces erythreus. (obecna nazwa Sacharopolyspora erythrea). Nale y do grypy ansamycyn podobnie jak ryfomycyna. Zale nie od dawki...