Uniwersytet Warszawski - strona 623

Niwelacja techniczna reperów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1260

Niwelacja techniczna reperów. Niwelacja reperów jest pomiarem wysokościowym, którego celem jest określenie wysokości bezwzględnej stabilizowanych lub markowych punktów osnowy wysko...

Sposób wyznaczenia kolimacji w teodolicie-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2226

OPISZ W PUNKTACH SPOSÓB WYZNACZENIA KOLIMACJI W TEODOLICIE. Przy poziomej lunecie mierzymy kierunek w dwóch położeniach koła pionowego. Oznaczenia: Ot' , Ot'' - odczyty teoretyczne w położeniu I i II lunety, czyli przy KL lub KP O' , O'' - odczyty rzeczywiste obarczone wpływem kolimacji, przy KL...

Refrakcja pionowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610

Refrakcja pionowa powoduje że na skutek różnej gęstości warstw powietrza promienie świetlne tworzące obraz w lunecie załamują się przy przejściu z jednej warstwy do drugiej. Ponieważ gę...

Analiza czynnikowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

ANALIZA CZYNNIKOWA Analiza czynnikowa ma na celu poszukiwanie zmiennych ukrytych (czynników) mogących wyjaśnić zależności między pewną (zazwyczaj dużą) liczbą skorelowanych zmie...

Polityka handlowa-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

Pytania przykładowe z MSE Teoria wymiany i polityka handlowa 1. Nakłady jednostkowe pracy na produkcję dobra „C” i „W” kształtują się w kraju i zagranicą (oznaczoną *) następująco: alc = 6 alw = 8 a∗ =12 lc a∗ =12 lw Z powyższe...

Liberalizacja międzynarodowych przepływów kapitału-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Dr hab. Adam Koronowski Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykład 18: Liberalizacja międzynarodowych przepływów kapitału Liberalizacja transakcji kapitałowych z zagranicą oznacza znoszenie prawnych restrykcji w tej dziedzinie, co jest tożsame ze stosownym rozszerzeniem zakresu wymienialności...

Finanse-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Pytania przykładowe do kolokwium z MSE: część finansowa 1. O każdej z poniższych transakcji powiedz, czy została zaksięgowana prawidłowo w bilansie płatniczym Polski: (a) wynagrodzenie francuskiego architekta zatrudnionego przez polską firmę, opłacone przelewem na jego konto w banku w Paryżu, przy...

Determinanty struktury bilansu płatniczego-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 2: Determinanty struktury bilansu płatniczego: podejście elastycznościowe i międzyokresowe Zadanie 1 Załóżmy, że Stany Zjednoczone eksportują do Niemiec 1 mln procesorów po cenie 100 USD za sztukę i importują 2000 samochodów BMW po cen...

Determinanty kursu walutowego w długim okresie-zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNE UW, 2007/08 Temat 3: Determinanty kursu walutowego w krótkim i długim okresie Zadanie 1 Oblicz wyrażone w złotych stopy zwrotu z inwestycji z następujących aktywów: (a) rzadki znaczek pocztowy...