Uniwersytet Warszawski - strona 622

Prawo Okuna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2492

Prawo Okuna: Potencjalny PNB - całkowita wartość produkcji, która mogłaby zostać wytworzona w warunkach pełnego zatrudnienia. Luka PNB - różnica między potencjalnym PNB a rzeczywistym PNB. Prawo Okuna - mówi, że dla każdego procentu wzrostu ...

Produkt krajowy i narodowy brutto-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2163

Produkt krajowy i narodowy brutto - PKB i PNB Produkt krajowy brutto (PKB) - jest miarą produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Produkt narodowy brutto (PNB) - miernik całkowitych dochodów osiąganych p...

Przedmiot makroekonomii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Przedmiot makroekonomii: Ekonomia - nauka o tym, jak jednostki i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu rzadkich zasobów (które mogą mieć alternatywne zastosowania) w celu wytwarzania różnych dóbr i rozdzielenia ich na konsumpcję obecną lub przyszłą pomiędzy różne grupy w społeczeństwie. Mikroekon...

Ciąg Poligonowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3087

Ciąg Poligonowy : Zadaniem poligonizacji technicznej jest wyznaczenie współrzędnych punktów rozmieszczonych w terenie w odległości 50-350m wzdłuż obranych ciągów stanowiących podsta...

Interpolacja warstwic-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Interpolacja warstwic - wyznaczanie punktów przecięcia się warstwic z kierunkami spadków terenu, określonymi odcinki łączące pomierzone w terenie punkty wysokościowe. PODAJ ZASADĘ POMIARU ODLEGŁOSĆI DALMIERZEM ELEKTROMAGNETYCZNYM. Pomiar odle...

Jednostki kąta-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

Jednostkami kąta są: -stopień( ), grad i radian (miara łukowa) -Miara stopniowa .Stopień jest jedną trzystasześćdziesiątą częścią kąta pełnego .Jako podwielokrotne stopnia mogą być używane: - ...

Mapa zasadnicza-opracowanie - Podstawowa Mapa Kraju

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

Mapa zasadnicza - nazywana również Podstawową Mapą Kraju to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne wykonywane w danym kraju. Powinno obejmować swoim zasięgiem obszar całego państwa. Służy celom ewidencyjnym, gospodarczym, planisty...

Metoda Biegunowa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3255

Metoda Biegunowa - Kąty mierzymy teodolitem ,a długości promieni wychodzących można mierzyć bezpośrednio taśmą albo optycznie dalmierzem zwyczajnym lub precyzyjnym zależnie od wymaganej dokładności. W praktyce odległości są zazwyczaj mierzone optycznie dalmierzami różnych konstrukcji . 1.Na znanym...

Niwelacja geometryczna ze środka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Matematyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1638

NIWELACJA GEOMETRYCZNA ZE ŚRODKA - ZASADA POMIARU. JAKIE BŁĘDY ELIMINUJĄ SIE DZIEKI ZASTOSOWANIU TEJ METODY? Polega na wyznaczeniu niwelatorem róznicy wysokosci między dwoma punktami przez celowa...