Uniwersytet Warszawski - strona 620

Literatura a muzyka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Literatura a muzyka. Omów odpowiedniości i podaj przykłady. - Istnieje możliwość reprezentacji muzyki jako formy intersemiotycznej mimesis, jednak jest to możliwość mocno ograniczona. - Problem relacji literatura - muzyka jest bardzo słabo opraco...

Na czym polega metoda porównawcza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

Na czym polega metoda porównawcza? Omów jej założenia i zastosowania. Metoda porównawcza to główna i najważniejsza metoda badawcza komparatystyki. - Warunkiem porównania jest porównywanie zjawisk stabilnych i wyrazistych; trudniej jest porównywać twory rozmyte i niejednoznaczne; - Różni się od bad...

Zjawisko intertekstualności-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1967

Omów zjawisko intertekstualności i określ jego znaczenie dla komparatystyki. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy. Intertekstualność to pojęcie wprowadzone przez J.Kristevę, która wyprowadziła je od Bachtina...

Porównawcze badania różnych sztuk-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Porównawcze badania różnych sztuk. Ich tradycje, cele, problematyka. określane jako: paralele między literaturą a sztukami, równoległość sztuk, wzajemne objaśnianie się sztuk - związki, zależności i analogie między sztukami ich poszukiwanie ...

Przekład literatury na film-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1526

Przekład literatury na film. Co odbiorca zyskuje a co traci w takim przekładzie. Czym właściwie jest adaptacja? David Wark Griffith, jeden z pierwszych adaptatorów powiedział, że dla niego „adaptacja tekstu, to twórcze przystosowanie dzieła ...

Pytania romantyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

Pytania „romantyczne”: 1. Bohater kultury współczesnej w zestawieniu z bohaterem bajronicznym. Kreacja bohatera bajronicznego była inspiracją dla pisarzy kolejnych wieków. Pojawiało się wielu bohaterów o niejednoznacznej moralności, tajemniczych i doświadczonych przez życie. Rysy bohatera bajronicz...

Rodzaje przekładów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1078

Rodzaje przekładów. Omów zagadnienie, podaj przykłady. Różne rodzaje tłumaczeń: -tłumaczenie wierne (dosłowne, w tym: tłumaczenie użytkowe) - wszystkie dokumenty: pisma urzędowe, podania, życiorysy; instrukcje obsługi dla użytkowników; informacje w serwisach informacyjnych itd. -tłumaczenie artys...

Rola i znaczenie emigracji w kontaktach międzykulturowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Rola i znaczenie emigracji w kontaktach międzykulturowych. Emigranci stają się pośrednikiem pomiędzy kulturą swojego kraju a kulturą kraju, do którego przybywają. Szybciej niż twórcy pozostający w kraju czasem zapoznają się z nowymi nurtami, które rodzą się w kraju, regionie, w którym przebywają i ...

Szkoły komparatystyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1092

Szkoły komparatystyczne. Ich charakterystyka i przedstawiciele. Szkoła francuska (historyczna, pozytywistyczna, genetyczna) przedstawiciele: Rene Etiemble, Paul van Tieghem, Paul Hazard - zapoczątkowała na szeroką skalę badania komparatystyczne- pierwsze katedry komparatystyki na uniwersytetach; ...

Tematy, motywy, gatunki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Tematy, motywy, gatunki. Określ komparatystyczne znaczenie tych zjawisk. Tematy, motywy wędrują w przestrzeni i w czasie - byli o tym przekonani m.in. przedstawiciele szkoły francuskiej. Żadne dzieło wg nich nie jest puré et hermétique (czyste, zamknięte). Te inspiracje, źródła dzieł literackich, i...