Uniwersytet Warszawski - strona 62

Zadania gminy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

zadania gminy Zadania publiczne, które realizuje gmina, muszą wynikać z ustawy lub mieć podstawę w ustawie. Wykonuje je we własnym imieniu ( dysponuje władztwem publicznym użyczonym przez państwo) i na własną odpowiedzialność ( ma własne kompetencje, środki rzeczowe i finansowe) Samorząd wykonuje z...

Zakład administracyjny i porównanie z przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1477

Zakład administracyjny i porównanie z przedsiębiorstwem Zakład - to względnie samodzielna jednostka organizacyjna, wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usług socjalno-kulturalnych o szczególnym znaczeniu społeczny...

Zakład administracyjny porównanie z przedsiębiorstwem 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Zakład administracyjny. Porównanie z przedsiębiorstwem zakład administracyjny : zakład użyteczności publicznej : względnie samodzielna wyodrębniona jednostka organizacyjna - trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe; celem jest ciągłe i trwałe świadczenie usług socjalno - kulturalnych o szczegó...

Polski System Medialny - pytania i omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 5159

Pyt.6 Ewolucja formuły wydawniczej dzienników w Polsce po roku 1989. Od roku 1989 wszystkie polskie dzienniki były uzależnione od głównego dysponenta politycznego, czyli PZPR, ale także od konkretnych podmiotów ówczesnej sceny politycznej. Prawie każdy dziennik o zasięgu ogólnopolskim miał status o...

Polski System Medialny - czasopisma

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2380

Czasopisma Grupa czasopism w Polsce jest bardzo liczna i stanowi większą część rynku prasowego w naszym kraju. W Polsce wydawanych jest około 5400 czasopism. Grupa ta charakteryzuje się: dużą liczbą dużą dynamiką rozwoju (w 1989 r. wydawanych było ok. 3000 tytułów, a więc w ciągu 11 lat wzrost o ...

Definicja Czasopism - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1400

Definicja Czasopism Wg. prawnej definicji (art. 7, pkt.2.3 ust o prawie prasowy) czasopismem jest „druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku”. Trzeba pamiętać, także o tym, że ponadto musi spełniać inne ważne wymogi wynikajace z pojęcia „prasa”, t...

Definicje i zakres pojęć

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2737

1. Definicje i zakres pojęć. Prasa - słowo to ma przynajmniej trzy znaczenia: Znaczenie techniczne - prasa jako rodzaj urządzenia technicznego za pomocą, którego można dokonać prasowania Znaczenie sensu stricto (rozumienie dosłowne) - ogół drukowanych wydawnictw periodycznych, „prasa drukowana” -...

Ewolucja formuły wydawniczej dzienników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2051

Ewolucja formuły wydawniczej dzienników w Polsce po roku 1989. Od roku 1989 wszystkie polskie dzienniki były uzależnione od głównego dysponenta politycznego, czyli PZPR, ale także od konkretnych podmiotów ówczesnej sceny politycznej. Prawie każdy dziennik o zasięgu ogólnopolskim miał status organu...

Kolportaż - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1456

Kolportaż Do końca XIX wieku dominującą formą dystrybucji prasy była prenumerata. Wydawcy walczyli o prenumeratorów, a pismami rządziło prawo rynku - kto nie zdobył nabywców ten odpadał z gry. Oprócz prenumeraty istniała także tzw. sprzedaż kant...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1351

Powoływanie członków KRRiT Zgodnie z Ustawą o Radiofonii i Telewizji z 29 grudnia 1992 w skład KRRiT wchodziło 9 członków, którzy reprezentowali różne środowiska społeczne i polityczne. Powoływani byli przez Sejm 4, Senat 2 i Prezydenta 3 na 6-letnią kadencje, przy czym co 2 lata wymieniana była 1/...