Uniwersytet Warszawski - strona 618

Mapy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

METRYKA MAPY ETAPY TECHNOLOGICZNE PRODUKCJI MAP: - gromadzenie danych źródłowych, - przetwarzanie danych, - opracowanie graficzne, - przygotowanie mapy do publikacji. - publikacja danych. GROMADZENIE DANYCH ŹRÓDŁOWYCH. Dane źródłowe: - analogowe (pozytyw, negatyw, diapozytyw) - mapy, plany, ...

Przetwarzanie danych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

PRZETWARZANIE DANYCH Przetwarzanie danych: - metodą analogową - fotoreprodukcja (kamery fotoreprodukcyjne, kopioramy) - negatywy diapozytywy, - metodą cyfrową - konwersja (analogowe na cyfrowe - skanowanie) - pliki, - przetwarzanie geometryczne danych rastrowych. Aparatura fotoreprodukcyjna K...

Przetwarzanie geometryczne danych rastrowych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Przetwarzanie geometryczne danych rastrowych. Przetwarzanie danych rastrowych może mieć charakter: obróbki geometrycznej danych (związanej z geometryczną zmianą położenia poszczególnych pikseli w układzie współrzędnych prostokątnych); może to być o...

Wektoryzacja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Wektoryzację można wykonać trzema sposobami: - automatycznie, - półautomatycznie, - ręcznie. Sposób automatyczny stosuje się dla elementów liniowych wydłużonych (warstwice, sieć komunikacyjna lub rzeczna) lub konturów obiektów powierzchniowych (

ABC mapy numerycznej-opracowanie - Mapa numeryczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 707

ABC mapy numerycznej 1. Kilka pojęć podstawowych Przedstawione w tym podrozdziale definicje będą, być może, lepiej zrozumiałe dopiero po zapoznaniu się z podrozdziałami 2 i 3. Warto więc, po lekturze całego rozdziału, powrócić do tego punktu dla lepszego zrozumienia przytoczonych definicji i okre...

Agregacja danych w klasy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

Kartografia tematyczna - wykład 2 Dolnośląska Szkoła Wyższa Kartografia wykład 2 Metody agregacji danych dr inż. Zbigniew Muszyński Wrocław, 2012 1 • Dane nieprzetworzone dają trudny do interpretacji obraz graficzny • Agregacja danych – systematyczne pogrupowanie danych w klasy (przedzia...

Elipsoida-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

Kula ziemska, równik, południki, równoleŜniki Pierwszym przybliŜeniem kształtu Ziemi jest kula ziemska (rys.1.1). Środek kuli pokrywa się ze środkiem masy Ziemi O natomiast jej promień jest równy średniemu promieniowi Ziemi R := 6371000 m. O...

Metoda izolinii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

METODA 1. Istota metody Izolinie – krzywe przechodzące na mapie przez punkty o jednakowej wartości wskaźników liczbowych charakteryzujących dane zjawisko. UŜywane do charakterystyki wielkości (intensywności) zjawisk ciągłych zmieniających się stopniowo w przestrzeni. 2. Warunki stosowania: ...

Skale pomiarowe zjawisk-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

Kartografia tematyczna - wykład 1 Dolnośląska Szkoła Wyższa Kartografia wykład 1 dr inż. Zbigniew Muszyński Wrocław, 2012 1 Zalecana literatura Literatura podstawowa: Kraak M-J., Ormeling F.: Kartografia - wizualizacja danych przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. Pasła...

Układy współrzędnych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

KARTOGRAFIA ELIPSOIDY OBROTOWEJ o o Przy tworzeniu map wielkoskalowych (mianownik skali (…) …: a) jednoetapowo: ELIPSOIDA → PŁASZCZYZNA bezpośrednie odwzorowanie elipsoidy na płaszczyznę, analogiczne zasady konstruowania odwzorowań co dla kuli, wykorzystywane są wzory na