Uniwersytet Warszawski - strona 617

Wiedza o instytucjach w nauczaniu ekonomii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instytucje gospodarki rynkowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

WIEDZA O INSTYTUCJA CH W NAUCZANIU EKONOMII Sedno instytucji: „Instytucje są w głowach ludzi, a nie w rzeczach i strukturach materialnych.” Instytucje wg D. North'a: (wyjaśnił znaczenie instytucji w historii) instytucje to reguły gry w społeczeństwie lub, bardziej formalnie, to społecznie stworz...

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

RZECZOWNIKI POLICZALNE i NIEPOLICZALNE COUNT liczyć COUNTABLE policzalny istnieje możliwość policzenia ilości sztuk danego rzeczownika np. 1 jabłko, 2 jabłka, 5 jabłek … 1 marchew, 2 marchwie, 3 marchwie … 1 krzesło, 2 krzesła, …. POSIADA LICZBĘ POJEDYŃCZĄ I MNOGĄ UNCOUNTABLE niepoliczal...

Językoznawstwo pragmatyczne 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1862

Językoznawstwo pragmatyczne Językoznawstwo pragmatyczne 1. Definicja i zakres językoznawstwa pragmatycznego. Kwestie sporne. 2. Austinowska teoria aktów mowy (peformatywy i konstatacje a teoria illokucji).

Jezykoznawstwo pragmatyczne 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

Językoznawstwo pragmatyczne 2 Performatywy i konstatacje i teoria aktów mowy Performatywy i konstatacje Performatywy i konstatacje W logice: zdanie = sąd logiczny • prawdziwy, • fałszywy • bezsensowny. Nawet wśród zdań oznajmujących są jak najbardziej sensowne zdania, które nie są an...

Językoznawstwo pragmatyczne 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

Językoznawstwo pragmatyczne 3 3. Problemy znaczenia i rozumienia wypowiedzi. • Implikatury konwersacyjne. • Problem presupozycji jako składników znaczenia wyra eń i jako elementów pragmatycznych. • Teoria relewancji Speibera i Wilson....

Językoznawstwo pragmatyczne 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1771

Językoznawstwo pragmatyczne 4 Presupozycje Presupozycje Presupozycje • Tło: semiotyka logiczna + semantyka generatywna Presupozycje Tło: • semiotyka logiczna • semantyka generatywna Problem: prawdziwość zdania: Obecny król Francji jest łysy • Tło: semiotyka logiczna + semantyka genera...

Deskryptywizm-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1652

Deskryptywizm (szkoła amerykańska) • Prekursorzy – antropologowie, np. Boas. • Podstawowe prace: – Bloomfield Language; – Skinner Verbal behavior Deskryptywizm (szkoła amerykańska) Dwa rodzaje „zachowań językowych” i wypowiedzi: • takty – nazywanie obiektów w rzeczywistości • mandy – dz...

Wektoryzacja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

WEKTORYZACJA (DIGITALIZACJA). Zeskanowane dane rastrowe przed procesem wektoryzacji należy dostosować do układu współrzędnych i skali mapy w procesie transformacji pliku rastrowego w progra...

Budowa materiałów fotograficznych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Budowa materiałów fotograficznych Warstwa światłoczuła - nazywana powszechnie emulsją fotograficzną jest zawiesiną soli srebra w ośrodku koloidalnym, najczęściej żelatynie. Spośród związków srebrowych używane są połączenia srebra z chlorowcami (

Kartografia-zaliczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

GRUPA I 1.Dane źródłowe: - analogowe (pozytyw, negatyw, diapozytyw)- mapy. plany, zdjęcia lotnicze i satelitarne, inne dane - cyfrowe (wektorowe, rastrowe)- pliki, bazy danych 2. Kontrastowość- zdolność materiału fotograficznego do odtwarzania w mniejszym lub większym stopniu różnic jasności p...