Uniwersytet Warszawski - strona 614

Co to jest węglomol-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2219

Co to jest węglomol. Węglomol to masa molowa danej substancji przypadająca na jeden węgiel w tym związku. Ilość C,H,O,N w 100g (np. w biomasie) przeliczam na mole ,a następnie obliczam współczynniki do wzoru składu standardowego przeliczając ...

Metody rozdrabniania, mieszania, filtracji-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Metody rozdrabniania materiałów stałych Zgniatanie ,ścieranie ,rozłupywanie ,ścinanie. Odbywa się to w przyrządach jak młyn kulkowy /udarowy. Otrzymywanie sypkiego jest wariantem rozdrabniania. Zachodzi przez mielenie ,suszenie rozpyłowe ,strącanie

Opory przepływu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Opory przepływu Opory przepływowe otrzymuje się z podstawienia różnic spadków ciśnień dla dwóch typów ruchu -chodzi o równanie Poiseuille'a (ruch laminarny) i Darcy-Weisbacha (ruch burzliwy). Dla ruchu laminarnego ,który charakteryzuje wol...

Szybkość absorpcji tlenu-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Szybkość absorpcji tlenu Zależy od siły napędowej, powierzchni i Kc (współczynnik przenikania mas po stronie cieczy). Można manipulować tą szybkością. Zwiększać siłę napędową poprzez zwiększanie ciśnienia lub stężenia tlenu w powietrzu. Zwiększać powierzchnię fazową zmniejszając pęcherze lub zatr...

Ultrafiltracja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1582

Ultrafiltracja Metoda wykorzystująca różnicę ciśnień ,ma charakter filtracji. Pozwala usunąć sole i drobne związki organiczne z roztworu przez odpowiednio dobrane pory. Dla roztworów rozcieńczonych przyjmuje się brak polaryzacji. Osmoza odwrócona ...

Zasada separacji hydraulicznej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Zasada separacji hydraulicznej Rozdział na bazie wielkości i gęstości. Na cząstki działają siły: grawitacyjna i pozioma przepływu cieczy. Cząstki o tym samym ciężarze mają ten sam wektor ruchu i są odbierane przez komory zbiorcze w odpowiednich miejscach wzdłuż kierunku przepływu cieczy. Ten sam ci...

Bioreaktory-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1421

Bioreaktory zbiornikowe z idealnym wymieszaniem Stężenie substratu jest stałe w całej objętości. Wymieszanie powoduje duże czasy przebywania ( dla założonej zmiany stężenia substratu). Szybkość reakcji przyjmuje wartość dla najmniejszego stężenia substratu w zbiorniku. Optymalizacja polega na zwięk...

Hodowle okresowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1498

Hodowle okresowe W takiej hodowli pożywka dostarczana jest do reaktora ,ma miejsce sterylizacja ,zaszczepienie inokulum i etap namnażania. Drobnoustroje przechodzą wszystkie fazy życiowe -od adaptacji ,przez przyspieszenie ,wzrost wykładniczy ,...

Atomowa spektroskopia absorpcyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instrumenty szkolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Atomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA) i emisyjna (ASE) Cel doświadczenia: Celem doświadczenia było zapoznanie się z podstawowymi technikami ASA i ASE oraz oznaczenie wapnia i magnezu w próbce różnych wód mineralnych. Przebieg doświadczenia: Na początku podzieliliśmy się na trzy grupy, z któryc...

Spektrofluorymetria-ćwiczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Instrumenty szkolne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1463

Aleksandra Ługowska środa, 16.03.2011r. Paulina Krzemińska Ćwiczenie 6: Spektrofluorymetria Cel doświadczenia: Poznanie podstawowych technik spektrofluorometrycznych oraz oznaczanie zawartości chininy w próbce. Przebieg doświadczenia: Na począt...