Uniwersytet Warszawski - strona 612

POST-MODERNISM-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • History american literature
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

POST-MODERNISM A variety of different fields Difficult to contain post-modernism to one poetic field One of the three great literary models that emerged in the canon of literary history We can place post-modernism to realism and modernism Post-modernism - departure from realism and modernism Re...

Realism-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • History american literature
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

realism First appeared in Europe and was used by American writers. European Realism developed several decades before American Realism. In Europe - Charles Dickens's - 1st novels - 1830s. The growing significance of various local communities - created for a specific kind of literature - local colour...

Science fiction-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • History american literature
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Science fiction Chooses the motif of travel Poe's intent on science was not limited to the stories Poe's interest in science is reflected in his works of fiction (astronomy, mathematics) Tells us what is the fiction Incorporation of scientific elements into his fiction Herman Melville (1819-91...

The Enlightenment-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • History american literature
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

The Enlightenment - the second half of the 18th century; not so important for literary development. It was the time of: Shift from religious interests to secular interests Rationalism - highlighting the potential of man Transcendentalism w...

The Philosophy of Composition-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • History american literature
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

The Philosophy of Composition "The Philosophy of Composition" is an essay written by American writer Edgar Allan Poe that elucidates a theory about how good writers write when they write well. He concludes that length, "unit...

Trascendentalism-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • History american literature
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

Trascendentalism (1836) Representatives: Henry David Thoreau Ralph Waldo Emerson appears by the publication of Emerson's “

Cechy i funkcje układu immunologicznego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1750

Cechy i funkcje układu immunologicznego. Odp: Obrona, nadzór, homeostaza Utrzymanie homeostazy przez układ immunologiczny w warunkach nie występowania antygenów.: Odp: Komórki stromalne wydzielają IL-7 (czynnik wzrostowy limfocytów); kontakt limfocytów z kompleksami MHC-własne peptydy. Centralne n...

Choroby autoimmunizacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Wykład 9 Choroby autoimmunizacyjne narządowo specyficzne i systemowe. Narządowo specyficzne to są takie, w których białka jakichś komórek indukują produkcję przeciwciał i przeciwciała, które w drodze mechanizmów, które znamy: cytotoksyczności zależnej od przeciwciał, albo aktywacji dopełniacza, ind...

Immunologia-pytania i odpowiedzi 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

Co sprzyja powstawaniu chorób autoimmunizacyjnych przy powtarzających się infekcjach? Odp: Podobieństwo antygenów do białek własncyh Podaj dwa mechanizmy chorób autoimmunizacyjnych. Odp. Blokowanie receptorów dla TSH- nadczynnośc tarczycy- przeciwciała pełnią funkcję stymulującą, blokowanie recepto...

Funkcje układu odpornościowego-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

Wykład 1 Funkcje układu odpornościowego (jest na każdym egzaminiee z tego pytanie): 1. Obrona - układ odpornościowy broni przed patogenami, ssaki wyższe. U zwierząt niższych układ odpornościowy służy do zachowania integralności organizmu i odrębność od innego zwierzęcia, bierze się to przede wszy...