Uniwersytet Warszawski - strona 599

Analiza elektroforetyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Enzymologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

4. ANALIZA ELEKTROFORETYCZNA PRODUKTÓW TRAWIENIA HISTONU H1 PAPAINĄ Sprawozdanie, wersja elektroniczna Proszę nie kasować wprowadzonego tekstu i tabel, a jedynie uzupełnić sprawozdanie według podanych wskazówek. Proszę zmodyfikować nazwę pliku po...

Cell membranes pH and electrochem potential-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Enzymologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Cell Membranes: Intracellular pH and Electrochemical Potential Adam M Gilmore, Australian National University, Canberra City, Australia Cell metabolism requires transmembrane proton and electrochemical gradients to synthesize adenosine 5’-triphosphate (ATP), translocate ions, proteins and meta...

Dehydrogenaza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Enzymologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

2. OCZYSZCZANIE DEHYDROGENAZY GLUKOZO-6-FOSFORANOWEJ Z DROŻDŻY PIWNYCH Sprawozdanie, wersja elektroniczna Proszę nie kasować wprowadzonego tekstu i tabel, a jedynie uzupełnić sprawozdanie według podanych wskazówek. Proszę zmodyfikować nazwę pliku poprzez zastąpienie n - nazwiskami Oceny - wykonani...

Oczyszczanie dehydrogenazy-tabelka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Enzymologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Zapisane na załączonym arkuszu lub w dzienniku laboratoryjnym dane pomiarowe są ważne jedynie w przypadku podpisania i datowania przez prowadzącego ćwiczenia. Wypełniony arkusz pomiarowy powinien zostać włączony do dziennika laboratoryjnego, w którym należy także notować wszystkie przeliczenia wykon...

Stała michaelisa dane-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Enzymologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Zapisane na załączonym arkuszu lub w dzienniku laboratoryjnym dane pomiarowe są ważne jedynie w przypadku podpisania i datowania przez prowadzącego ćwiczenia. Wypełniony arkusz pomiarowy powinien zostać włączony do dziennika laboratoryjnego, w którym należy także notować wszystkie przeliczenia wykon...

Układ fotosyntetyczny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Enzymologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

3. OZNACZANIE AKTYWNOŚCI WIELOENZYMOWEGO UKŁADU FOTOSYNTETYCZNEGO Sprawozdanie, wersja elektroniczna Proszę nie kasować wprowadzonego tekstu i tabel, a jedynie uzupełnić sprawozdanie według podanych wskazówek. Proszę zmodyfikować nazwę pliku poprzez zastąpienie n - nazwiskami Oceny - wykonanie: o...

Definicje wg M. Ossowskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka dziennikarska
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1015

Definicje wg M. Ossowskiej „Normy moralne” Moral insanity - dosł. „szaleństwo moralne” czyli upadek moralny w zakresie: Norm dotyczących cnót osobistych (np. brak wrażliwości na ludzką opinię) oraz Norm dotyczących cnót obywatelskich (np. brak wrażliwości na ludzką krzywdę). Przestrzegania norm ...

Etyka a moralność-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka dziennikarska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 602

Etyka a moralność W języku potocznym pojęcia tożsame, pewnie dlatego, że Cyceron tłumacząc Arystotelesa przetłumaczył ethikos jako moralis. A tymczasem... Etyka normatywna - ETYKA (np. Dekalog) Teoria powinności moralnej, etyka w sensie ścisłym s...

Etyka normatywna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka dziennikarska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Etyka normatywna, zajmuje się ustalaniem, co jest dobre moralnie a co złe oraz, na podstawie przyjętych ocen i związanych z nimi powinności, wytyczaniem konkretnych zadań. Objawiają się one w normach moralnie pozytywnego postępowania, prowadzących do osiągnięcia pożądanego z punktu widzenia religijn...